Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Varför finns jordabalken?

Varför finns jordabalken?

Rådgivarens svar

2018-01-17

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Jordabalken definierar vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Detta har framförallt betydelse vid fastighetsköp för att veta vad som ingår i fastigheten. Detta har vidare betydelse för att veta vilket sakrättsligt moment som måste vara uppfyllt för att få sakrättsligt skydd vid exempelvis konkurs eller utmätning. Allt annat som inte omfattas av jordabalkens definition av fast egendom och tillbehör till denna är att betrakta som lös egendom. Jordabalken består bland annat av rättsliga bestämmelser avseende fast egendom som kan röra sig om köp eller hyra. Tolfte kapitlet i jordabalken kallas även för hyreslagen. Sammanfattningsvis kan man säga att likt andra lagar finns jordabalken för att reglera olika rättsområden som i detta fall främst är fast egendom.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden