Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vad räknas som störningar i hyreslägenhet?

    Hej. Min granne klagar på att jag stör dom när jag är i mitt kök. Deras sovrum är intill mitt kök. Försöker medvetet att inte diska för sent och ta hänsyn men de fortsätter klaga. En gång klagade dom en fredagskväll när jag diskade halv tio på kvällen. Nu har de även klagat på att jag hämtar vatten och tar en mugg från disken halv tolv på kvällen. Jag försöker vara så tyst som möjligt men måste få leva i min egen lägenhet. Har försökt vara tillmötesgående men nu det senaste känns det som att de klagar på allt. Vissa ljud måste man väl stå ut med när man bor i hyresrätt? Vad säger lagen?

    Rådgivarens svar

    2020-03-31

    Hej! Stort för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

    Regler om hyresgästens användning av lägenheten finns i 12 kap. jordabalken (JB). 

    Störningar i boendet 

    Hyresgästens ansvar för att inte störa sina grannar är relativt långtgående. I 12 kap. 25 § JB stadgas det att en hyresgäst som använder lägenheten ska se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Mindre eller tillfälliga störningar bör i regel godtas. Sådana mindre eller tillfälliga störningar som bör tolereras är exempelvis lekande barn eller att någon upprustar sin lägenhet. 

    Vad gäller i ditt fall?

    Vad som är att betrakta som störningar i boendet är delvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, delvis på vad som i allmänhet uppfattas som störande. Hyresgästen ansvarar för att inte orsaka sin omgivning störningar. Samtidigt måste denne (som du påpekat) ha rätt att leva som vanligt i sin lägenhet. Jag anser att de störningar som du beskrivit är av sådan art att de rimligen bör tolereras. Att vissa människor är särskilt känsliga för ljud och störningar är inte något som bör beaktas. Som en tumregel kan man dock säga att under natten borde boende kunna sova ostört, medan man under dagen får acceptera att det förekommer en del liv och rörelse i fastigheten.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du andra frågor är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden