Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad räknas som ett dolt fel?

Hej! Fel i elinstallationen har upptäckts. Dessa fel går inte att se vid en okulär inventering / besiktning, felen är infällda i väggarna. Kan jag hävda att detta är ett dolt fel i bostadsrätten? Tillträdesdatum för mig var 2018-02-28.

Rådgivarens svar

2020-02-02

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Dolda fel

Den tillämpliga lagen på köp av bostadsrätt är köplagen (KöpL). Utgångspunkten är att köparen har en långtgående undersökningsplikt och får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Det innebär att köparen måste uppfylla sin undersökningsplikt för att åberopa ett dolt fel. Köparen får inte heller åberopa fel om köparen har underlåtit att göra en noggrann undersökning trots att säljaren har uppmanat köparen att undersöka köpeobjektet, 20 § KöpL.

Säljaren ansvarar enbart för dolda fel d.v.s. sådana fel som inte kunde upptäckas av köparen vid en noggrann undersökning. Dolda fel är oftast sådana fel som finns i ytterväggar, innerväggar, bjälkar och takstolar som beror på fukt och mögel.

Om köparen inte kan göra undersökningen själv är det en fördel att anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen ger ett skriftligt besiktningsutlåtande (ett protokoll) och då har köparen i princip fullgjort sin undersökningsplikt och en avvikelse som inte finns med i besiktningsutlåtandet kommer att anses vara ett dolt fel.

Din situation

Vad som utgör ett dolt fel är oftast väldigt svårt att avgöra. Av dina uppgifter i frågan framgår det att felen har funnits i väggarna, vilket tyder på att felen har varit svåra att hitta. Elinstallationen kan eventuellt utgöra ett dolt fel om du har uppfyllt din undersökningsplikt och säljaren inte har uppmanat dig att undersöka elinstallationen i bostadsrättslägenheten.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är dolda fel sådana fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning. Eftersom att jag inte känner till alla omständigheter vid köpet av bostadsrättslägenheten kan jag inte exakt säga om fel i elinstallationen är ett dolt fel. Omständigheter som talar för att det är ett dolt fel är att felet har varit svårt att upptäcka med tanke på att det har funnits i väggarna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan boka en tid med deras jurister som är specialiserade inom många rättsområden.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden