Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad krävs för att en gåva av en fastighet ska vara giltig?

Jag har fått mammas hus i gåva för ca ett halvår sen. Vi anmälde detta till lantmäteriet och skrev på ett papper att mamma gett mig huset i gåva och så skrev jag och hon under. Datum och ort samt två av mina syskon skrev också under på detta för att bevittna. Nu bråkar min syster med mig och säger att hon kan fixa så jag förlorar huset. Kan hon göra det?

Rådgivarens svar

2020-07-20

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Formkrav vid gåva av fastighet

Frågor om fastigheter regleras i jordabalken. För att en gåva av fastighet ska vara giltig måste gåvobrevet (dvs handlingen som styrker överlåtelsen) uppfylla vissa formkrav. Formkraven som måste vara uppfyllda är följande:

  1. Gåvobrevet måste vara skriftligt
  2. I gåvobrevet måste det finns en upplysning om att gåvogivaren överlåter den aktuella fastigheten just som en gåva till gåvotagaren
  3. Det måste vara angivet hur stor del av fastigheten som överlåts
  4. Gåvobrevet måste skrivas under av både gåvogivaren och gåvotagaren

(För formkraven, se 4 kap 29 § jordabalken som hänvisar till 4 kap 1 § jordabalken).

Vad gäller i ditt fall?

Under förutsättning att de ovan listade kraven är uppfyllda så kan inte din syster ”fixa så att du förlorar” huset. Jag rekommenderar dig därför att dubbelkolla så att gåvohandlingen uppfyller formkraven, men det borde den göra eftersom överlåtelsen har registrerats hos Lantmäteriet. Om handlingen inte var giltig borde nämligen Lantmäteriet ha uppmärksammat detta. Du borde alltså kunna känna dig lugn, men som sagt: Dubbelkolla för att vara säker.

Jag hoppas du känner dig nöjd med svaret. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden