Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad krävs för att en gåva av en bostadsrätt ska vara giltig?

Våran mor vill skänka oss 4 barn sin lägenhet. Om mor dör 3 år senare, är gåvan giltig?

Rådgivarens svar

2020-07-01

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Inledning

Jag förstår det som att ni totalt är fyra syskon och att ni alla kommer få lika stor del vardera av bostadsrätten. Detta betyder att frågor om förskott på arv inte kommer aktualiseras. Vid besvarandet av denna fråga har jag därför valt att bortse från förskott på arv.

Formkrav för giltig gåva av bostadsrätt

Frågor om bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen. Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp, byte och gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpe-, byte- eller gåvohandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris (bostadsrättslagen 6 kap 4 §). Dessa formkrav måste alltså vara uppfyllda för att en gåva av en bostadsrätt ska vara giltig. Det faktum att gåvogivaren senare avlider kommer inte i sig medföra att gåvan blir ogiltig.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden