Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad krävs för att en gåva av bostadsrätt ska vara giltig?

Min sambo ska ge bort hela sin bostadsrättslägenhet som gåva till mig. Vi har skrivit under en mall, "Gåvobrev bostadsrätt".
1) Är gåvobrevet giltigt så snart Brf:s styrelse godkänner det? räcker det att lämna gåvobrevet till styrelse för att ägarskifte äger rum?
2) Om inte, vad ska mer behövs lämna till styrelse för deras godkännandet?
3) Måste två bevittna gåvobrevet?

Rådgivarens svar

2020-07-10

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

De krav som finns för gåva av bostadsrätt anges i bostadsrättslagen (BRL).

Gåva av bostadsrätt

För att överlåta en bostadsrätt (eller en del av en bostadsrätt) till en annan person måste den övertagande personen medges medlemskap i bostadsrättsföreningen, annars är överlåtelsen ogiltig (se 6 kap. 1 § och 6 kap. 5 § BRL). Det innebär att bostadsrättsföreningen måste underrättas om den nytillkomna ägaren. I vissa fall kan bostadsrättsföreningen ha egna ytterligare krav, så det kan ni dubbelkolla med dem. Överlåtelseavtalet har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt (6 kap. 4 § BRL). Det krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare. Även uppgifter om den lägenhet det rör ska finnas med (exempelvis adress och lägenhetsnummer). Dessutom ska det tydligt framgå av avtalet att det är en gåva och om endast en del av bostadsrätten överlåts ska det anges hur stor den delen är. Makar ska registrera gåvobrev hos Skatteverket, men något motsvarade krav finns inte för sambor. Däremot är det bra att förvara gåvobrevet på ett tryggt ställe, exempelvis i ett bankfack.

Är ert gåvobrev giltigt?

Eftersom jag inte har sett just ert gåvobrev kan jag inte svara på om det är giltigt. Det jag däremot kan konstatera är att det är giltigt om ni uppfyller de krav som jag har listat ovan, dels formkraven och dels att bostadsrättsföreningen godkänner den nya medlemmen. Vilka exakta handlingar bostadsrättsföreningen vill ha vågar jag inte svara på, det kan föreningen svara på. Det finns inget krav på att dessa gåvobrev måste bevittnas, så det behöver ni inte ordna med. Däremot skadar det aldrig att en sådan viktig handling bevittnas, det styrker bara dess riktighet. Med det sagt är det inte fel att gåvohandlingen bevittnas men det är giltigt även utan bevittning.

Sammanfattning och rekommendation

Gåvobrevet är giltigt om formkraven är uppfyllda och när bostadsrättsföreningen har godkänt den nya ägaren. Vilka exakta handlingar föreningen vill ha kan ni dubbelkolla med dem, men de vill troligen åtminstone ta del av gåvobrevet. Är ni osäkra på om det gåvobrev som ni har skrivit är giltigt kan ni kontakta Familjens Jurist som kan hjälpa er med detta. Antingen kan ni boka en tid hos någon av juristerna eller så kan ni använda Familjens Jurists online-tjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev hemma. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden