Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad kan vi dra av från vinstskatten?

Hej!
Vi ska sälja våra föräldrars villa eftersom dom båda bor på äldreboenden.
Villan byggdes 1962 och jag tror att priset för den då var ca 25000 kr.
Om vi nu säljer den för 1,5 milj kr måste vi då betala en reavinstskatt på de som blir vinsten (1475000 kr)
De blir ganska mycket i reavinstskatt om den är 22%.
Med tanke på att huset har tillhört samma ägare i så många år, finns de då inget annat man kan dra av för att få ner reavinsten?

Rådgivarens svar

2020-09-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga. 

Kapitalvinstskatt

Att skjuta på kapitalvinstskatten

När en fastighet eller bostad säljs gör ibland säljaren en vinst utifrån vad hen köpte fastigheten eller bostaden för. Denna vinst ska beskattas, så kallad kapitalvinstskatt. För att räkna ut vinsten tar man försäljningspriset subtraherat med inköpspriset. Därtill får vissa avdrag göras. Typiskt sett får avdrag för renovering och förbättringsåtgärder som gjorts göras, precis som arvode till mäklaren och andra kostnader härförliga till försäljningen. 

Av flera skäl kan den som gjort en vinst vid försäljning av en fastighet eller en bostad vilja skjuta på kapitalvinstskatten (reavinstskatten). För att detta ska vara möjligt finns dock några förutsättningar som måste vara uppfyllda. Bland annat måste den som gjort vinst bott i den sålda bostaden under en längre sammanhängande tid och köpt en ny bostad för att kunna söka om uppskov hos Skatteverket.

Din situation

Du beskriver i din fråga att dina föräldar köpte en villa på 60-talet, och att vid en eventuell försäljning skulle vinsten av förklarliga skäl bli väldigt stor. Som ovan nämnt är det möjligt att göra avdrag för förbättringsarbeten och renoveringar som gjorts under tiden dina föräldrar bott i villan. Det finns även möjlighet att begära uppskov hos Skatteverket, men jag förstår att det kanske inte är så aktuellt i er sitaution.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma igen.
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden