Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad kan man kräva om tomten är mindre än avtalat?

Hej. Vi är ett gäng nyinflyttade personer i en bostadarättsförening med totalt 21 hushåll bestående av parhus respektive Studiohus i Stockholm. Byggherren sålde de nyproducerade husen för ett år sedan och inflytt skedde nu vid årsskiftet. Nu har det uppdagats att samtliga av husens tomter är avsevärt mycket mindre än när avtalen tecknades, mellan 50-180kvm mindre. Byggherren har fått till sig detta och lämnat besked att ”deras jurister tittar på detta”. Vi, dom boende, känner dock att vi inte litar på byggherren och dennes jurister och behöver veta vilka rättigheter vi har i ett sådant här läge och vilka skyldigheter byggherren har. Det finns inget alternativ till att förstora upp tomterna.
En kompletterande fråga: vid tillträdet undertecknades det slutgiltiga avtalet där det framgick att vi skulle erhålla 4 nycklar. Cirka 6veckor senare framkom det av en slump att byggherren hade en 5:e nyckel. Får det hanteras så när man tecknat avtal om ett visst antal nycklar och köpt huset?
Tacksam för er återkoppling.

Rådgivarens svar

2019-05-08

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

 

Fel i fastighet

Det faktum att tomterna är mindre än avtalat utgör ett avtalsbrott, det är alltså i strid med själva avtalet (köpekontraktet). Om fastigheten inte överensstämmer med vad som följer av avtalet har köparen rätt att göra prisavdrag på köpet eller häva köpet (jordabalken 4 kap 19 §). Detta ska reklameras inom skälig tid. Säljaren kan hävda att detta omfattas av undersökningsplikten som åligger köparen, men det kan knappast falla inom undersökningsplikten att mäta tomten för mindre avvikelser varför fel ändå borde kunna hävdas.

 

Nycklar

Avgörande här är vad som avtalats. Om det står i avtalet att ni erhållit samtliga nycklar och att det är fyra stycken så handlar det om ytterligare ett avtalsbrott och ni kan kräva att avtalet ska följas och att samtliga nycklar ska överlämnas till er. Om inget står skrivet kan ni skriva ett nytt avtal som reglerar just överlåtelsen av nycklar där byggherren lovar att ni erhåller samtliga nycklar. I ett sådant avtal kan ni även skriva in vad konsekvensen blir ifall detta inte sker (t ex ersättning alternativt att låsen ska bytas på bekostnad av byggherren).

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis bör ni kunna begära prisavdrag samt kräva att erhålla alla nycklar. Om ni är intresserade av få vidare hjälp i detta ärende gällande kravet om prisavdrag eller om ett avtal för nycklarna är ni välkomna att höra av er till oss för att boka en tid. Vi erbjuder möten över telefon (Familjens Jurist Digital) samt på kontor över hela landet, se länk till våra tjänster HÄR.

 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden