Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad kan jag göra om föreningen inte tillåter andrahandsuthyrning?

Har mist en anhörig i sommar där jag ärvt bostadsrätten som enskild egendom. Nu i oktober blev alla papper klara och min tanke var att sonen skulle få överta när han studerat färdigt. Studerar för närvarande på annan ort. Under tiden önskade jag låta en väninna till mig nyttja lägenheten till sonen flyttar tillbaka till hemorten. Bostadsrättsföreningen medger endast ett år för min väninna att få nyttja lägenheten. Hon har nu backat då ett år för henne inte känns bra - hon vill i sin situation ha ett lite mer säkert boende. Hon kommer ju att vara folkbokförd där då hon ligger i skiljsmässa. Som sagt jag har ärvt den som enskild egendom men har inte möjligheten att låta den stå tom i två till tre år och betala 4500 i månadsavgift. Som jag ser det MÅSTE jag sälja min enskilda egendom mot min vilja. Bostadsrättsföreningen bestämmer alltså vad jag skall göra med min privata egendom. Tacksam för snabbt svar då jag måste ta ställning till vidare åtgärder.

Rådgivarens svar

2020-11-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag förstår din fråga som att du undrar vad du kan göra när bostadsrättsföreningen inte tillåter dig att hyra ut din bostadsrätt under längre tid än ett år. Jag redogör nedan för tillämpliga bestämmelser och avslutar med en rekommendation utifrån din situation.

Regler om att hyra ut bostadsrätt

Den rättsliga regleringen om att hyra ut bostadsrätt finns bland annat i bostadsrättslagen och i lagen om uthyrning av egen bostad. En bostadsrättsinnehavare får hyra ut lägenheten i andra hand endast om styrelsen i bostadsrättsföreningen ger sitt samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). 

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att bostadsrättshavaren har skäl att upplåta i andra hand. Sådant skäl kan exempelvis vara att bostadsinnehavaren ska arbeta eller studera på annan ort, prova att bo tillsammans med någon annan, om barn eller annan närstående behöver bostad eller om lägenheten för tillfället är svårsåld på grund av hur marknaden ser ut. Är det fråga om studier på annan ort kan en längre tid för uthyrning tillåtas så att studierna kan avslutas, om bostadsrättshavaren avser att återvända till lägenheten. Ett annat exempel på när en förlängd andrahandsupplåtelse kan tillåtas är om barn i hushållet har något år kvar i en skola på annan ort. Det kan i princip räcka med att de anförda skälen för att få hyra ut innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Det är med andra ord ganska generösa regler för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Om bostadsrättsföreningen inte tillåter andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till till hyresnämnden för att söka tillstånd (7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen). 

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är ett begrepp som är relevant i samband med bodelning vid en skilsmässa. Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Allting som inte är enskild egendom är alltså giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods ska som utgångspunkt delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Enskild egendom ska däremot inte ingå i bodelningen utan behålls istället av respektive part (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild exempelvis genom arv eller testamente med förordnande om enskild egendom eller genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). 

Din situation

Att bostadsrätten är din enskilda egendom betyder att den ska undantas från bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Det är alltså i princip bara då begreppet ”enskild egendom” är relevant. Hur bostadsrätten får användas påverkas alltså inte av att du har ärvt den som enskild egendom. 

Du skriver att bostadsrättsföreningen godkänner andrahandsuthyrning i ett år, men att du skulle vilja hyra ut längre än så. Om föreningen inte medger det så kan du vända dig till hyresnämnden för att där söka tillstånd om andrahandsuthyrning. Hyresnämnden gör då en avvägning mellan ditt och föreningens intressen, det vill säga ditt behov av hyra ut lägenheten och föreningens intresse av att lägenheten inte bebos av dig själv som bostadsrättsinnehavare. Om hyresnämnden godkänner uthyrning under längre tid än ett år så måste bostadsrättsföreningen rätta sig efter det. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att du redan nu överlåter lägenheten till din son och att han i sin tur söker om att hyra ut den i andra hand då han studerar på annan ort.  

Avslutande rekommendation

Eftersom du redan ansökt om andrahandsuthyrning hos bostadsrättsföreningen och de tillåter uthyrning upp till ett år, rekommenderar jag att du vänder dig till hyresnämnden för att ansöka om längre uthyrningstid än så. Hos hyresnämnden kan du läsa mer om att hyra ut bostadsrätt och även ansöka. Hyresnämnden gör då en bedömning där hänsyn tas till omständigheterna i just ert enskilda fall. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller behöver vidare juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden