Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad kan en bostadsrättsförening göra med övergivna cyklar?

Hej,
Ja är styrelseledamot i en bostadsrättsförening. Vi håller på och rensar i våra cykelrum. Vi informerade om att märka cyklar som man äger och parkerar i våra två cykelrum till visst datum, därefter skulle vi flytta icke märkta cyklar till vår inhängnade bakgård för ”karantän” i 6 månader innan vi gör oss av med dem. Samma info gav vi sedan till de som parkerar i våra cykelställ.
Nu är min fråga: Om någon/några cyklar inte är märkta, och den/de ägs av någon som INTE BOR i vårat hus, har vi då rätt att ställa undan den/de och göra som med de övriga?
 

Rådgivarens svar

2020-12-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

Det finns ingen särskild lag som reglerar hur en Brf ska göra vid utrensning av cyklar. Det finns dock vissa riktlinjer för detta. Vidare kan brottsbalken samt lag om hittegods vara tillämpliga.

Allmäna råd för cykelrum 

En bostadsrättsförening bör informera de boende om att en utrensning ska göras och att de cyklar som ej märks upp kan komma att slängas. Det är bra att informera både genom anslag i porten samt genom utdelning. Det är viktigt att man ger de boende relativt lång tid på sig att ta hand om sina cyklar. När tidsfristen har gått ut rekommenderas det att man gör en förteckning av de cyklar som finns kvar, samt tar kort på dessa. Man bör sedan kontakta polisen och anmäla hittegodet. Om ägaren inte ger sig tillkänna inom 3 månader kan egendomen enligt 4 § lag om hittegods tillfalla upphittaren som då kan slänga egendomen om den vill. Hittegodslagen gäller för egendom som kan antas ha ett värde. Om cyklarna är skrot, och därmed kan antas sakna värde kan man slänga dem.

Brott

Om föreningen slänger egendom som tillhör någon annan kan den göra sig skyldig till brott. Det brott som kan aktualiseras är främst olovligt förfogande, 10 kap 4 § BrB.

Din situation

Du skriver att ni rensar i cykelförrådet och att ni kommer att ställa de omärkta cyklarna i ett utrymme och spara dem i 6 månader. De cyklar som inte tillhör någon som bor i huset rekommenderar jag att ni anmäler som hittegods hos polisen. Det kan vara så att polisen ber er att förvara cyklarna om de inte har möjlighet att ta emot dem. Om ingen har gjort sig tillkänna efter 3 månader tillfaller cyklarna er och ni kan då göra vad ni vill med dem.

Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning kan jag rekommendera Familjens Jurist

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden