Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har styrelsen för ansvar gällande en störande granne?

Jag har ett problem där en granne till mig för störande ljud under dygnets alla timmar. Efter att styrelsen i vår bostadsrättsförening nu sagt att de inte tycker att det är deras ansvar att driva ärendet vidare så står vi nu handfallna i vad vi ska göra. Vi har dokumenterat ljuden i text, spelat in och också haft störningsjouren här när det varit som värst med ljuden. Är det verkligen så att styrelsen inte är ansvariga eller hur långt sträcker sig deras ansvarsområde? 

Rådgivarens svar

2021-02-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

För den aktuella frågan är bostadsrättslagen tillämplig.

Störningar

Enligt 7 kap 9 § bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren vid användningen av lägenheten se till omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte bör tålas. Om föreningen har ordningsregler så ska dessa följas.

När man bedömer störningar utgår man ifrån allmänhetens uppfattning om vilka störningar som bör tålas när man bor i ett flerfamiljshus. Man tar inte hänsyn till om grannen t.ex. är väldigt känslig. Sådant som man får acceptera när man bor i ett flerfamiljshus är t.ex. att barn är högljudda, att någon spelar musik (i rimlig omfattning) etc.

Om det förekommer störningar som inte bör tålas av de boende ska föreningen ge bostadsrätthavaren en tillsägelse att omedelbart upphöra med störningarna. Föreningen ska dessutom kontakta socialnämnden och underrätta dem om problemen.

Om störningarna är väldigt allvarliga och inte upphör efter tillsägelse, kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren. Exempel på sådana störningar kan vara att man har begått något brottsligt som har ett samband med bostaden eller hotar någon med våld. Det gäller alltså väldigt allvarliga störningar.

Din situation

Du undrar över föreningens skyldigheter vid störande grannar. Enligt lagen skall föreningen ge den störande grannen en tillsägelse om att omedelbart upphöra med störningarna, samt meddela socialnämnden om störningarna. Någon ytterligare skyldighet än så framgår inte av lagen. Föreningen har rätt att säga upp bostadshavaren om störningarna är allvarliga, men det framgår inte av lagen att det finns någon skyldighet att göra detta.

Styrelsen har alltså ett visst ansvar i frågan. Jag rekommenderar därför att du åter tar kontakt med dem angående problemet och meddelar att de har en skyldighet att ge din granne en tillsägelse.

Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning kan jag varmt rekommendera Familjens Jurist.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden