Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har kattägare för skyldigheter gentemot en allergisk granne?

Hej vi bor i en lägenhet med innergård, gemensam loftgång. Vi har en katt som tidigare varit utekatt och har fått vara ute nu. Vi har en granne som är allergisk och håller sin dörr öppen var vår katt försöker/försökt ta sig in. Vi har fått besked om att vi ska övervaka katten när hon befinner sig utomhus, och det gör vi numera, men att göra det varje gång katten är ute på den gemensamma gården är inte hållbart i längden. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter och hur förhåller vi oss till grannen med den öppna dörren?

Rådgivarens svar

2018-05-10

Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med din fråga. Tillsyn över katter regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Enligt den lagen ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 §. Mer än så säger i princip inte lagen om katter, förutom gällande övergivna katter. Det skulle kunna tänkas att allergi är en sådan avsevärd olägenhet.

Dock finns det ett vägledande rättsfall från mark- och miljödomstolen inom just detta område, mål nr 398-00. Däri fastslås att det inte är motiverat att utfärda restriktioner för kattägare till följd av att katterna rör sig utomhus och även befinner sig på grannarnas tomter, även om grannar har allergi. I domen anges att katters strosande på andras tomter och i boendeområdet är något som normalt sätt många människor accepterar. Av domen framgår även att för att undvika att katter ska ta sig in i ens hem blir det till att stänga fönster och dörrar för den personen.

Du har således lagen/praxis på din sida i denna situation. Givetvis är det respektfullt att försöka att tillsyn över er katt till följd av grannens allergi. I slutändan är det er granne som får stänga om sig och eventuellt lägga citronsyra runt sin dörr.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden