Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har jag som hyresgäst för rättigheter om lägenheten är i dåligt skick?

Hej, jag blev erbjuden en hyreslägenhet på 60m2 som skulle helrenoveras. Förra hyresgästen hade bott där 50 år, eftersom det var ett dödsbo sas det, fick jag inte se lägenheten utan blev visad en liknande bostad ett par våningar upp. Nu har jag bott i den nya lägenheten en månad och fastän allt är nymålat, nya golv, nytt kök luktar det gammal rök. Jag mötte en granne i trappan som berättade att det brukade stinka rök i trapphuset från den lägenheten som jag nu bor i. Det visade sig att den förra hyresgästen hade varit storrökare. Min fastighetsägare har inte nämnt något om detta utan bara framhållit hur fin lägenheten är nu. Jag har köpt ny förvaring fö drygt 10000 kr eftetsom det saknades och känner att det var förhastat, hur ska jag kunna bo och trivas med den inpyrda röklukten i det som ska vara mitt hem. Nu undrar jag hur jag ska ta upp det med ägaren, hyran är 7640 kr/ månaden. Finns det några goda råd? Det verkar ju som om de inte har gjort en nödvändig sanering. Jag är jättetacksam för svar.

Rådgivarens svar

2020-08-22

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen. Inledningsvis kommer jag gå igenom regleringen, för att därefter besvara dina frågor och ge råd om vad du kan göra. Då det rör sig om en hyresrätt är det Jordabalken (JB) 12 kap.som tillämpas. 

Hyresvärdens underhållsskyldighet

Som huvudregel har hyresvärden alltid ett ansvar att tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för att användas som bostad (12 kap. 9 och 15 §§). Om det går att använda lägenheten som bostad, men däremot finns en ringare skada på lägenheten som uppstått före hyrestidens början eller om lägenheten i övrigt på tillträdesdagen inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra aktualiseras vissa i lagen angivna möjligheter (12 kap. 11§):

  • Du som hyresgäst får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, under förutsättning att hyresvärden inte åtgärdar problemet så snart det kan ske efter tillsägelse. 
  • Du som hyresgäst får säga upp avtalet till omedelbart upphörande, under förutsättning att bristen är av väsentlig betydelse. 
  • Du som hyresgäst har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Du kan som regel inte få nedsättning av hyran avseende den tid som du eventuellt har betalat utan att protestera eller påtalat bristen. 
  • Du som hyresgäst har rätt till ersättning för eventuell skada, om inte hyresvärden kan visa att bristen inte beror på dennes försummelse. 
  • Du som hyresgäst har möjlighet att ansöka om åtgärdsföreläggande till hyresnämnden. Åtgärdsföreläggandet innebär att hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen. 

Nedsättning av hyra

Om du som hyresgäst inte betalar in tillräcklig hyra finns det risk för att ditt hyresavtal förklaras förverkat och kan sägas upp enligt 12 kap. 42 § p. 1. Du kan istället dra av så stort belopp som du anser du har rätt till nedsättning med genom att deponera beloppet hos länsstyrelsen (12 kap. 21 §). Du ska då även lämna uppgifter i två exemplar om hyresförhållandet, förfallodagen och grunden för nedsättningen, och även ställa pant eller borgen för den kostnad hyresvärde kan få för att få ut beloppet från depositionskontot och ränta på det beloppet. Fördelen med att göra såhär är att hyresrätten inte kan förverkas till följd av att det deponerade beloppet inte har betalats till hyresvärden.

Vad du bör göra 

Det framstår av din beskrivning av situationen som att lägenheten vid tillträdesdatumet eventuellt inte har varit i det skick som du som hyresgäst har rätt att fordra. Huruvida så är fallet är svårt att bedöma endast utifrån att det finns en röklukt. Om skicket är för dåligt har du bland annat rätt till nedsättning av hyra samt möjlighet att ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Om du vill ha nedsättning av din hyra, och hyresvärden inte godkänner detta, bör du ansöka om deponering av hyra hos länsstyrelsen.  Det bästa är alltid om du har möjlighet att direkt lösa problemet med din hyresvärd. Vill du istället använda dig av dina rättsliga möjligheter rekommenderar jag att boka tid med en av Familjens Jurists duktiga jurister som kan hjälpa dig vidare.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden