Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har jag för rättigheter vid försenad inflyttning i hyresrätt?

Jag har sålt min bosträttslägenhet och inflyttning till min nya hyreslägenhet har blivit försenad. Vad har jag för rättigheter?

Rådgivarens svar

2019-10-13

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Frågor om hyra av fast egendom regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallat hyreslagen. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Försenad inflyttning i hyreslägenhet
Hyresvärden har en skyldighet att ställa lägenheten till hyresgästens förfogande enligt avtalet, alltså att inflyttning ska kunna ske vid den avtalade tillträdesdagen (se 9 § hyreslagen). Om hyresgästen inte får tillträda lägenheten i rätt tid finns det två alternativa bestämmelser som aktualiseras beroende på orsaken till förseningen. 

Om hyresavtalet gäller en lägenhet som ännu inte var färdigställd när kontraktet skrevs tillämpas 13 § hyreslagen. Detta gäller alltså om man ska hyra en nybyggd lägenhet där inflyttningen är försenad på grund av att lägenheten inte är färdigbyggd. Om den försenade inflyttningen istället beror på att den tidigare hyresgästen inte utrymt lägenheten i rätt tid tillämpas 14 § hyreslagen

Båda reglerna ger hyresgästen en rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten inte kan användas. Hyran ska sättas ned helt om lägenheten är oanvändbar vilket den är när en inflyttning inte ens kan ske. Hyresgästen har även rätt att säga upp avtalet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för hyresgästen. 

Utöver detta har hyresgästen rätt till ersättning för den skada som hen har lidit på grund av dröjsmålet, om inte hyresvärden kan visa att dröjsmålet inte beror på dennes försummelse. Hyresvärdens ansvar för skador omfattar såväl förmögenhetsskador som person- och sakskador. Förmögenhetsskador kan vara exempelvis flyttkostnader och kostnader för dubbelt boende. Rätten till skadestånd gäller oavsett om uppsägning sker eller ej.

Sammanfattning och rådgivning
Det framgår inte av din fråga varför din inflyttning har blivit försenad, men oavsett så behöver du inte betala hyra för den perioden som du inte får tillträda lägenheten. Du kan även få rätt till ersättning för den skada du lidit om hyresvärden inte kan visa att dröjsmålet inte berott på denne. Om det är så att det här dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, beroende på hur länge inflyttningen är försenad, har du även rätt att häva avtalet. 

Jag skulle råda dig att vända dig till hyresnämnden om hyresvärden inte vill gå med på dina villkor om hyresnedsättning och annan ersättning (se HÄR). Hyresvärden har ingen skyldighet att erbjuda en ersättningsbostad under tiden men ett tips är att höra med din försäkring om de kan hjälpa dig. Det finns även möjlighet att få vidare hjälp av hyresgästföreningen och om du känner att du behöver mer juridisk rådgivning kan du kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden