Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har jag för avdragsrätt för förvärv av del i fastighet i samband med bodelning?

Hej! Jag har fått ett avdrag nekat i min deklaration. Det gäller en summa som jag 1988 löste ut min man vid en skilsmässa. Summan är av stor betydelse för mig eftersom den påverkar vinstskatten. Jag har alltså i praktiken köpt mitt hus 1,5 gånger. Jag har ensam stått på lagfart och lån. Jag har tidigare kontaktat skatteverket och fått svaret att detta är avdragsgillt. I deklarationen har summan lagts på inköpspriset men vid slutavräkning har jag fått svaret att detta inte är ett giltigt avdrag. Hur är det egentligen? Skall jag överklaga? MVH

Rådgivarens svar

2020-09-23

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen. Inledningsvis kommer jag gå igenom regleringen, för att därefter besvara din fråga. Jag uppfattar det som att du 1988 har betalat 235 000 kronor för din f.d. mans andel av fastigheten och som då överläts till dig.

Beskattning av kapitalvinst

På en privatbostadsfastighet ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp i inkomstslaget kapital (Inkomstskattelagen, IL, 45 kap. 33 §). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade fastigheten minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 §). Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter. I anskaffningsutgifterna ligger förvärvspriset.

Skäl till att det inte skulle bedömas som ett giltigt avdrag

Den grundläggande förutsättningen för att summan ska kunna räknas som en anskaffningsutgift är att summan hänför sig till just överföringen av din f.d. makes andel av fastigheten. Jag vet inte precis vad du menar när du skriver att du i praktiken har köpt ditt hus 1,5 gånger, men om du tidigare själv hade betalat för hela fastigheten och därefter på nytt betalat för den kan det av Skatteverket bedömas som att det rört sig om en överföring som helt enkelt inte avser en marknadsmässig transaktion att hänföra till förvärvet.

Allmänt om Skatteverkets handläggning

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet. Som sådan har de en skyldighet enligt Förvaltningslagen 32 § att i samband med sitt beslut om att inte medge avdrag ge en klargörande motivering där det ska framgå bland annat vilka omständigheter som varit avgörande för myndighetens ställningstagande. I beslutet ska det alltså framgå, inte bara att det inte är ett giltigt avdrag, utan varför de har kommit fram till det.

Din situation och vad du bör göra

Under förutsättning att du har förvärvat din f.d. makes andel av fastigheten till ett marknadsmässigt pris bör det skattemässigt anses som att din anskaffningskostnad för den andelen av fastigheten utgörs av den summan du löst ut din f.d. makes andel för. Vid en försäljning av hela fastigheten bör alltså det ingå i omkostnadsbeloppet och avdrag därmed medges vid beräkningen av kapitalvinsten. Beroende på hur bodelningen såg ut kan det dock föreligga omständigheter som t.ex. medför att ersättningen anses utgöra ersättning för annat än fastigheten, alternativt att en del eller hela ersättningen anses vara gåva om summan överstigit marknadsvärdet. Jag anser att du, om du inte redan fått det, begär att få en klargörande motivering till Skatteverkets beslut. Vidare kan det finnas grund för att anse att beslutet är felaktigt. Det kan således finnas skäl för dig att överklaga beslutet. Min rekommendation är att boka tid med en av Familjens Jurists duktiga jurister för att utreda frågan närmre och ta beslut om hur du bör gå vidare med ärendet.

 

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Kontakta gärna oss på nytt om du har några andra frågor! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden