Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer om köparen inte betalar handpenningen vid en fastighetsaffär?

Önskar svar på detta dilemma: Budgivare 1 har lagt högsta budet på ett hus och skrivit under kontraktet. Handpenningen har efter utsatt tid inte betalats. Köparens pengar verkar inte finnas och köparen är inte kontaktbar när säljaren vill häva köpet eftersom betalningen uteblir. Kan han genom att ”försvinna” hindra hussäljaren från att häva köpet. Det finns många andra intressenter budgivare 2 har budat 400 000:- under. Vem betalar mellanskillnaden? Skadestånd? Säljaren måste nu betsla två boenden för nu finns ett osålt hus, nytt boende som ej kan betalas. Mäklaren verkar inte kunna lösa detta. Hur går man vidare? Har detta dilemma förekommit innan? Kan man stå med ett tomt hus som man har skulder på och aldrig få det sålt? Köparen som väljer att ”gå upp i rök”. Kan man göra så ostraffat?       

Rådgivarens svar

2019-10-07

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Vad händer om köparen backar ur?
En fastighetsaffär är given först när kontraktet har skrivits på, innan dess kan både säljare och köpare dra sig ur utan att behöva ersätta den andra parten. I ert fall är kontraktet påskrivet varför köparen inte kan dra sig ur utan konsekvenser. Ett sätt att öppna upp för att köparen kan dra sig ur är om man skriver in villkor i kontraktet. Tex villkorar köpet med godkänd besiktning. Eftersom ni inte angivit några sådana villkor antar jag att köpet inte var villkorat. Frågan blir då om underlåtenhet att betala handpenningen är grund för hävning av köpet. I sådana fall skulle säljaren kunna häva köpet och därmed sälja till någon annan. Så är dock inte fallet. Om ni inte särskilt har avtalat att köpet är villkorat erläggande av handpenning kan man inte häva köpet om handpenningen inte erläggs. Istället blir det först på tillträdesdagen som ni kan häva köpet om köparen inte erlägger köpeskillingen. 

Vad kan ni göra? 
Förmodligen måste ni vänta till tillträdesdagen för att kunna häva köpet. Om ni inte väntar, och det senare blir en tvist om hävning måste ni nämligen kunna visa att rätt till hävning förelåg när handpenningen inte betalades. Vidare föreligger rätt till hävning vid utebliven handpenning endast om köpet villkorats med erläggande av handpenning. När tillträdesdagen passerat och någon köpeskilling inte har erlagts kan ni häva köpet. Ni skickar då en hävningsförklaran till köparen. 

Skadestånd? 
Att inte uppfylla det ingångna avtalet utgör ett avtalsbrott och ger rätt till skadestånd. Ett liknande fall har varit uppe hos Svea Hovrätt (se Svea Hovrätts dom 2008-05-20 i mål T 350-08). I målet hade köparen, efter ingånget avtal, inte betalat handpenningen. Köparen gick inte heller att nå och kom inte på tillträdesdagen för att erlägga köpeskillingen. Säljaren la därför på nytt ut fastigheten till försäljning, efter tillträdesdagen, och riktade även skadeståndskrav mot den tidigare ”köparen” på grund av avtalsbrottet. ”Köparen” menade då att det inte förelåg någon rätt till skadestånd eftersom säljaren aldrig hade givit köparen någon hävningsförklaran. Säljaren hävdade då att det var en hävningsförklaran att lägga ut fastigheten på nytt som till salu. Hovrätten konstaterade i målet att det saknades rätt till skadestånd eftersom någon faktiskt hävningsförklaran inte hade gjorts. 

Från målet kan vi därmed dra slutsatsen att ni bör skicka en hävningsförklaran till köparen. Den måste inte vara skriftlig men för att kunna använda den som bevismaterial är det en fördel. 

Det skadestånd du som säljare har rätt till omfattar den förlust du gör vid en omförsäljning, extra kostnader du får på grund av det och mäklararvode. Skulle du tjäna mer på huset vid en omförsäljning har du inte rätt till skadestånd eftersom du inte lidit någon skada. 

Andra alternativ? 
Ett annat alternativ är att kräva att köparen fullbordar köpet. Det kan du göra genom att stämma köparen till att fullfölja avtalet. Du får då tvista om köpeskillingen i domstol. 

Hoppas du tycker att du har fått svar på din fråga! 

Vänligen, 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden