Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer om jag betalat en hel årsavgift till samfällighet, och sedan kort därefter säljer fastigheten?

Hej. Jag har såld min fastighet som belastas av kostnader i två samfälligheter. De årliga kostnader debiteras i början varje år. När jag vid halvårsskifte sålde fastigheter finns det således förbetalda avgifter. Jag har försökt de två samfälligheters företrädare att återbetala för den tid som jag inte är brukare.
Samfälligheten säge; det får du reglera med den nya ägare, vi betalar inte tillbaka den den som du inte bruker.

Min fråga är är detta juridisk korrekt och hållbar.
Finns det lagligt utrymme att hantera som Samfälligheten vill?
Mvh

Rådgivarens svar

2017-11-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning!

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken (JB), se lagen här.

Det problem som har uppstått i din situation, dvs. att du har betalat för en avgift som är onyttig för dig då du sålt fastigheten, brukar precis som samfälligheterna säger regleras mellan parterna i fastighetsköpet. Enligt 4 kap. 10 § 3 st JB har du rätt till ersättning för sådan kostnad som du haft för fastigheten som belöper på den tid efter köparens tillträde. Detta innebär att du har rätt att av köparen bli ersatt för den avgift som du betalat till samfälligheterna i proportion till den tid som avgiften belöper på i relation till tillträdet. Om du exempelvis betalade samfälligheterna för 12 månader, och du sålde fastigheten med tillträde 3 månader efter betalningen har du rätt att få tillbaka av köparen 9/12 av den betalning som du erlade till samfälligheterna.

Du har således rätt att få ersättning för det överskott som du betalade till samfälligheterna och som du inte får nytta av.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss här på JTA, eller boka en tid med en jurist från Familjens jurist. Det sistnämnda kan du göra via denna länk.

Vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden