Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer om areauppgifter till sålt hus inte stämmer?

Vi köpte ett hus 2018, i broschyren stod det att boytan var 125kvm. Vi sålde det nu 2020, vår mäklare frågade hur stor huset var och vi svarade att vi var osäkra men lät henne bläddra i vår gamla broschyr. Hon valde att skriva 125kvm (areauppgifter enligt förra ägaren)

Nu har han som köpte huset mätt om det och upptäckt det är en diff på 28kvm, och kräver ersättning. Hon som vi köpte huset av verkar ha gått bort. Vad kan vi göra? Då vi också blivit ”lurade” på storleken känns det inte rättvist att vi ska betala för det. Vad kan vi göra i denna situationen?

Rådgivarens svar

2021-01-19

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om köp av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken. När något med köpet inte riktigt gått som tänkt, och något inte levt upp till förväntningarna kan det innebära ett fel. Fel i köp av fastighet regleras i 4 kap. 19. § jordabalken.

Avtalet
Först och främst föreligger ett fel om något skiljer sig från vad som har utlovats av avtalet. Även en s.k. enuntiationkan vara bindande. Det innebär att även om något inte står i avtalet kan det vara bindande om man talar om för köparen att det är på ett visst sätt. Som enuntiation räknas dock inte allmänt lovprisande – typ att det är bra och fint etc.

”Fog kunnat förutsätta”
I paragrafen står det vidare att det är fel i fastigheten om det avviker från vad köparen ”med fog kunnat förutsätta”. Det är alltså sådant som visserligen faller utanför avtalet men som köparen ändå rimligen kunnat förutsätta vid köpet.

Undersökningsplikt
Däremot framgår det i 4 kap. 19 § 2 st. jordabalken att köparen inte som fel får åberopa sådant som hen borde ha märkt vid en undersökning av fastigheten. Köparen har alltså en s.k. undersökningsplikt. Hur mycket köparen behöver undersöka beror på skicket av fastigheten, köparen har dock en relativt omfattande undersökningsplikt. De ska i princip kontrollera allt de kan utan att behöva riva upp etc.

Upplysningsplikt
Säljaren har också en viss skyldighet att upplysa köparen om sådant som hen rimligen hade kunnat vilja veta och som hade kunnat inverka på köpet, men som hen inte kan märka vid en undersökning enligt ovan. Det gäller dock bara större fel.

Din situation
När det kommer just till antal kvadratmeter är det i sig något som kan föranleda fel. Det är svårt för mig att avgöra eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna. Eftersom ni annonserat att det var 125 kvm har köparen troligen fog att förutsätta det, även om ni inte uttryckligen avtalat det.

28 kvm skillnad på en över 100 kvm är inte nödvändigtvis så uppenbart att man kan märka det vid en undersökning innan köpet. Om det hade varit tydligt att det inte var samma storlek som påstått hade det gjort att köparen hade behövt undersöka det noggrannare. Det talar för att det kanske föreligger ett sådant fel som köparen skulle ha rätt till t.ex. prisavdrag eller ersättning för.

Som sagt kan jag inte med säkerhet uttala mig om det verkligen föreligger ett fel, men om du vill ha mer hjälp att avgöra om ni kommer behöva betala ersättning eller inte kan ni boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist så kan de hjälpa er!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden