Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vad händer med nyttjanderättsavtal vid försäljning?

    Om jag har ett nyttjanderättsavtal skrivet 2007 och samma år efter att vi skrivit avtalet köper en annan fastigheten med den lada vi har avtal på. Vad händer om den gamla ägaren dör. Gäller avtalet ändå i 49 år?

    Rådgivarens svar

    2020-07-24

    Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller generellt, och råd om hur du kan gå vidare.

    Nyttjanderätt vid försäljning

    Försäljning av fastighet som belastas av nyttjanderätt regleras i 7 kap 11-14 §§ Jordabalken. Där anges att om en fastighet som besväras av en nyttjanderätt säljs, måste säljaren göra förbehåll om upplåtelsen, om inte inskrivning av rättigheten är beviljad. Det innebär att säljaren måste informera köparen om nyttjanderätten för att denna ska gälla mot den nya ägaren.

    Om nyttjanderätten rör arrende eller hyra  så gäller nyttjanderätten även utan förbehåll. En förutsättning är att parterna har ett skriftligt avtal och att tillträde har skett innan överlåtelsen till den nya ägaren. I praktiken behöver nyttjanderättsinnehavaren dock börjat nyttja nyttjanderätten.

    Din situation

    Då jag inte är helt säker på vad för form av nyttjanderätt det rör sig om är det svårt att med precision ge dig ett svar. Jag råder dig att undersöka om säljaren av fastigheten informerade köparen om nyttjanderätten, eller om köparen ändå känt till nyttjanderätten vid överlåtelsetillfället. 

    Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver vidare vägledning kan du få allmän rådgivning hos Familjens jurist.


     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden