Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer med nyttjanderättsavtal vid försäljning?

Om jag har ett nyttjanderättsavtal skrivet 2007 och samma år efter att vi skrivit avtalet köper en annan fastigheten med den lada vi har avtal på. Vad händer om den gamla ägaren dör. Gäller avtalet ändå i 49 år?

Rådgivarens svar

2020-07-24

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller generellt, och råd om hur du kan gå vidare.

Nyttjanderätt vid försäljning

Försäljning av fastighet som belastas av nyttjanderätt regleras i 7 kap 11-14 §§ Jordabalken. Där anges att om en fastighet som besväras av en nyttjanderätt säljs, måste säljaren göra förbehåll om upplåtelsen, om inte inskrivning av rättigheten är beviljad. Det innebär att säljaren måste informera köparen om nyttjanderätten för att denna ska gälla mot den nya ägaren.

Om nyttjanderätten rör arrende eller hyra  så gäller nyttjanderätten även utan förbehåll. En förutsättning är att parterna har ett skriftligt avtal och att tillträde har skett innan överlåtelsen till den nya ägaren. I praktiken behöver nyttjanderättsinnehavaren dock börjat nyttja nyttjanderätten.

Din situation

Då jag inte är helt säker på vad för form av nyttjanderätt det rör sig om är det svårt att med precision ge dig ett svar. Jag råder dig att undersöka om säljaren av fastigheten informerade köparen om nyttjanderätten, eller om köparen ändå känt till nyttjanderätten vid överlåtelsetillfället. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver vidare vägledning kan du få allmän rådgivning hos Familjens jurist.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden