Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer med min man om jag säger upp mitt hyreskontrakt?

Jag har ett förstahandskontrakt sedan 2010 på en hyreslägenhet, eftersom jag har ansökt om äktenskapsskillnad vill jag säga upp mitt kontrakt. Kan jag göra det när min man bor i lägenheten sedan han flyttade in för 4 år sedan?

Rådgivarens svar

2020-07-30

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag ska nedan redogöra för vilken rätt makar har vid uppsägning av hyresrätter. Detta regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Jag uppfattar din fråga som att du står som ensam hyresgäst i hyresavtalet och att din man bara flyttade in till dig i din hyresrätt utan att i hyresavtalet läggas till som medhyresgäst. Jag kommer att utgå ifrån detta i mitt svar, så om omständigheterna skulle vara annorlunda är du välkommen att återkomma.

Makens/sambons rätt som icke medhyresgäst

Även om maken eller sambon till den som står på hyreskontraktet inte står med som medhyresgäst har maken/sambon rätt att träda in i hyresavtalet under förutsättning att hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som avtalspart, 12 kap. 47 § 2 st JB. För att den maken/sambon som står utan kontrakt ska få överta hyresrätten måste denne ha sin bostad i lägenheten och ha möjlighet att betala hyran och vara skötsam. Syftet med denna bestämmelse är att maken/sambon inte ska bli lidande för att hyresgästen i hyresavtalet inte vill behålla hyresrätten längre. Samma sak om hyresgästen har brustit i sina förpliktelser och därav blivit uppsagd exempelvis genom förverkande av hyresavtalet.

Vad gäller i ditt fall?

Du som hyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet enligt den uppsägningstid som står i ditt hyresavtal (observera att uppsägningstiden i hyresavtalet inte får vara längre än vad som framgår av hyreslagen till förmån för dig som hyresgäst, se 12 kap. 3-18 §§ JB). Däremot har din man rätt att ta över hyreskontraktet om hyresvärden skäligen kan godta det, vilket är ett lågt ställt krav för att din make ska få ta över hyreskontraktet. Det krävs som sagt att han kan betala hyran och är skötsam.

Sammanfattning

Ja, du kan säga upp ditt hyresavtal. Din man har dock företräde att ta över hyresavtalet om det är okej för hyresvärden. Har du ytterligare hyresrättsliga frågor är du välkommen att kontakta Familjens Jurist. Familjens Jurist kan också hjälpa till om du/ni skulle ha frågor kring skilsmässa och vill ha hjälp med bodelning. Vill du boka en tid hos någon av juristerna kan du göra det här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden