Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad händer med en bostad som bara den ena sambon äger?

Hej
Jag är i dag sambo men äger fastigheten vi bor i , min sambo har sålt sin fastighet och har då 2 lösa pengar". Jag har två vuxna barn , sambon har ett vuxet barn. Vi funderar på om sambon skall köpa in sig i min fastighet för att vi båda skall ha tryckt boende. Om vi gifter oss hur blir det då? blir allt automatiskt gemensamt? om en av oss dör hur blir det då? skall respektive barn då ha ut sin arvslott ex halva fastigheten?

Rådgivarens svar

2020-11-20

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

Regler kring samboförhållanden finns sambolagen. Regler som blir aktuella om ni gifter er finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB)
 

Vad som gäller för er som sambor
Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske om samboförhållandet upplöses på annat sätt än att samborna gifter sig. En förutsättning för att det ska ske är dock att en av samborna begär att en bodelning ska ske. Om en bodelning ska ske ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas enligt 12 § sambolagen. Skulder ska dras av och därefter ska samboegendomen som är kvar delas på hälften, se 13-14 §§ sambolagen. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning om egendomen inte är en sådan som räknas upp i 4 § sambolagen. Gällande er bostad är det alltså avgörande om din fastighet där ni bor förvärvades för gemensam användning eller inte. Det man tittar på då är om det vid förvärvet fanns en avsikt att bostaden skulle vara sambornas gemensamma. Om inte, exempelvis om du förvärvade bostaden innan du träffade din sambo och således inte köpte den för att den skulle utgöra ert gemensamma hem kommer den inte ingå i en eventuell bodelning. 

Om en av er avlider kan alltså den efterlevande av er två begära att en bodelning sker enligt 8 § sambolagen. Det som kommer ingå då är alltså bara sådan bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. 

Vad gäller era barn ärver de bara från sin förälder, det vill säga dina barn ärver från dig och din sambos barn ärver från din sambo. Om en bodelning har gjorts där fastigheten ingick ärver alltså dina barn från din halva i bodelningen. Men fastigheten ingår som sagt bara i bodelningen om bostaden förvärvades för gemensam användning. Att barn ärver sin förälder framgår av 2 kap. 1 § ÄB
 

Vad händer om ni gifter er? 
Efter ett äktenskaps ingående råder makarna fortfarande över sin egen egendom, detta enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Vid en bodelning kommer dock all egendom som inte är sådan enskild egendom som föreskrivs i 7 kap. 2 § ÄktB att ingå som giftorättsgods. Till skillnad från i sambosituationen sker en bodelning när ett äktenskap upplöses utan att en part behöver begära det, se 9 kap. 1 § ÄktB. Att giftorättsgods ingår i bodelningen framgår av 10 kap. 1 § ÄktB. Vid en bodelning räknar man ut varje makes andel av giftorättsgodset, därefter dras skulder av innan giftorättsgodset delas på hälften. Detta enligt 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Så om ni gifter er kommer det inte bli så att ni automatiskt äger allting tillsammans, men vid en bodelning kommer fastigheten och din sambos pengar ingå i en bodelning där egendomarna delas på hälften (förutsatt att egendomen inte är enskild). Precis som i sambosituationen ärver barnen fortfarande bara sin förälder. Barnet eller barnen till den som avlider kan dock avstå att få ut sitt arv direkt och låta den efterlevande maken ärva barnets eller barnens del så länge. Bestämmelser om det finns i 3 kap. 2 och 9 §§ ÄB
 

Sammanfattning och rekommendation
Om ni fortsätter vara sambor kommer fastigheten inte att ingå i en bodelning om den inte förvärvades för gemensam användning, och era barn ärver bara från sin förälder. Om ni istället är gifta kommer fastigheten och de lösa pengarna ingå i en bodelning under förutsättning att dessa inte är att betrakta som enskild egendom. Oavsett om ni är gifta eller sambos kommer barnen ärva sin förälder och inte förälderns sambo.

Jag hoppas att jag kunde besvara dina frågor. Om inte kan jag rekommendera att höra av sig till Familjens jurist, där du kan boka tid för ett möte alternativt vända dig till deras allmänna rådgivning. Du är också varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen om du har fler funderingar. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden