Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör man om nycklar saknas till en bostadsrätt?

Hej! Jag har köpt en bostadsrätt där nycklarna till lägenheten är numrerade 1-6. Två stycken nycklar i det här intervallet saknas och efter ett samtal till den lokala låssmeden så är dessa nycklar aktiva och ska "finnas". Enligt säljaren har dessa nycklar tappats bort för flera år sedan. Säljaren angav att hon tappat bort en bricka till porten men sa inte något om nycklarna vilket avspeglar en känsla av att hon medvetet har mörkat detta. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter här? Mäklaren säger att en reklamation ligger utanför hans uppdrag. Jag kan inte se att det framgår i våra papper hur många nycklar vi "ska" ha fått.

Rådgivarens svar

2020-06-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt

I köpeavtalet står det oftast hur många nycklar som ska finnas till bostadsrättslägenheten. Bostadsrättsföreningen har vanligtvis en förteckning över hur många nycklar som har lämnats till respektive bostadsrättshavare. Säljaren har ett ansvar för att lämna in rätt antal nycklar enligt förteckningen. Om säljaren har tappat bort en nyckel riskerar han eller hon att bli betalningsskyldig för exempelvis låsbyte.

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt regleras i köplagen (KöpL), 1 § KöpL. Jag utgår ifrån att du antog att samtliga nycklar fanns vid köpet av bostadsrätten. Det kan röra sig om fel om lägenheten avviker från vad som följer av avtalet eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, 17 § KöpL. Köparen måste reklamera felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § KöpL. Det räcker vanligtvis inte att enbart reklamera till mäklaren utan det är bäst att vända sig direkt till säljaren med reklamationen. Som utgångspunkt ska säljaren upplysa om kända fel. Denna upplysningsplikt gäller även mäklare som inte får undanhålla viktig information.

Om ett fel föreligger finns det en möjlighet att göra olika påföljder gällande. Påföljderna räknas upp i 30 § KöpL och dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hålla inne betalning, häva köpet eller kräva skadestånd. Avhjälpande betyder att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § KöpL. I ditt fall kan avhjälpande innebära att säljaren får skaffa de nycklar som saknas och stå för kostnaden. Omleverans blir svårt att använda i ditt fall, eftersom det tar sikte på att säljaren levererar en felfri vara. Om avhjälpande eller omleverans inte kan användas får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § KöpL eller häva köpet enligt 39 § KöpL.

Din situation

För att se hur många nycklar som ska finnas till lägenheten kan du antingen kolla i köpeavtalet eller förteckningen. Det kan eventuellt röra sig om ett fel i ditt fall beroende på omständigheterna vid köpet av bostadsrätten. Mitt råd är att du reklamerar det eventuella felet till säljaren och kommer överens om en lösning tillsammans.

Att själv hantera en tvist om felansvar kan vara mycket komplicerat, därför rekommenderar jag att du vänder sig till en kunnig jurist på Familjens Jurist. Du är även välkommen att ställa en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden