Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör man om bostadsrättsföreningen inte godkänner andrahandsuthyrningen?

Hej!

Jag har fått avslag att hyra ut min lägenhet i andra hand av min bostadsrättsförening. Motivering är att jag hyrt ut den för länge och måste flytta tillbaka. jag har hyrt ut i totalt tre år och har resonliga skäl till uthyrning. Jag arbetar som läkare på annan ort och genomgår en utbildningstjänst om totalt 5 år.


Faller har nu gått till hyresnämnden för beslut och som jag förstår behöver jag inte stå för några kostnader oavsett om jag förlorar eller vinner, stämmer det? Endast om jag anställer eget ombud som jag förstår det.

Nästa fråga, skulle ni rekommendera att anställa ett ombud? Vad kan kostnaden isåfall ligga på? Eller klarar man sig bra med egen talan?

Uppskattar verkligen alla svar och en snar återkoppling.


Rådgivarens svar

2021-04-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen ska ge sitt samtycke till andrahandsuthyrningen av lägenheten, 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till andrahandsuthyrningen om styrelsen vägrar att lämna samtycke. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid, 7 kap. 11 § bostadsrättslagen. Enbart bostadsrättshavarens vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten är inte ett godtagbart skäl.

Om bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand utan ett godkännande från styrelsen eller hyresnämnden sker en olovlig andrahandsuthyrning. Styrelsen ska ingripa vid olovlig andrahandsuthyrning och ge bostadsrättshavaren tillsägelse. Om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter tillsägelsen kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Förverkande innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Då måste bostadsrättshavaren flytta ut från lägenheten direkt, 7 kap. 18 § bostadsrättslagen.

Hyresnämnden

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna. Men varje får svara för sina egna kostnader oavsett vem som vinner eller förlorar tvisten. Kostnaderna kan omfatta till exempel ombudskostnader eller kostnader för förlorad arbetsförtjänst. Tanken är att man ska kunna klara dig utan ombud i hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan sedan överklagas till Svea hovrätt och då skulle jag rekommendera ett ombud. Den part som förlorar målet i domstolen måste både stå för sina egna kostnader och för motpartens rättegångskostnader.

Sammanfattning och rekommendation

Som nämndes ovan ska den som vänder sig till Hyresnämnden kunna klara sig själv utan ett ombud. Det kan däremot behövas ett ombud om man väljer att gå vidare till domstolen. Hur mycket det kostar att anlita ett ombud är svårt att säga, eftersom det beror på hur omfattande ärendet är. Det finns alltså inget bestämt pris.

Om du behöver ett juridiskt ombud skulle jag rekommendera att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Mer information finner du på https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/bostadsrattsjuridik/

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden