Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör jag om min granne vägrar flytta en stenhög från min mark?

Hej! Grannen har lagt en stor stenhög på min tomt för ca 6 månader sedan med löfte att han skulle ta bort det omgående efter att han fixat på sin tomt. Han har fortfarande efter påstötningar inte åtgärdat detta. Dessutom har han kört upp en bit av tomten med arbetsfordon som han lovat återställa, men inget händer. Vad gör jag? Vart vänder jag mig?
 

Rådgivarens svar

2019-07-04

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer redogörelser för vad som gäller angående stenhögen samt den bit av tomten som förstörts.

Stenhögen
Du som markägare rätt till din egen mark, din granne har därför, såvida ni inte avtalat om något annat, inte rätt att ha en stenhög på din mark. Eftersom din granne inte har tagit bort stenhögen efter ett flertal tillsägelser finns möjlighet för dig att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Handräckning regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Det finns två olika former av handräckning, vanlig handräckning samt särskild handräckning. I ditt fall aktualiseras vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan bland annat användas när en person vill att annans egendom ska tas bort (i ditt fall stenhögen från din mark). Kronofogdemyndigheten skickar vid vanlig handräckning ett krav till din granne om att ta bort egendomen. Din granne kan då antingen invända mot kravet, inte svara alls eller agera och själv ta bort stenhögen. Invänder inte grannen mot kravet och om grannen inte självmant tar bort stenhögen kan Kronofogdemyndigheten själva genomföra kravet. Du kan läsa mer om handräckning här. Att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten kostar 300kr.

Den del av tomten som förstörts
Förstörandet kan utgöra ett brott, antingen skadegörelse eller om brottet är ringa, d.v.s. mindre grovt, ringa skadegörelse. Brotten finns reglerade i brottsbalken. Av din fråga framgår inte exakt vad som har skadats av grannen genom arbetsfordonet, men brottsbestämmelserna omfattar både fast och lös egendom. Troligen är det i ditt fall fråga om ringa skadegörelse, 12 kap 2§ brottsbalken. Vid ringa skadegörelse ska rekvisiten för skadegörelse i 12 kap 1§ brottsbalken ska vara uppfyllda. Under skadegörelse faller varje orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. I ditt fall är det din grannes handlade med arbetsfordonet som orsakat skada. Med ringa skadegörelse avses främst fall där en skada innebär en relativt obetydlig värdeminskning eller när en förstörelse avser en sak av ringa värde. Huruvida din grannes handlande eventuellt utgör skadegörelse eller ringa skadegörelse är således en bedömningsfråga och beror på vad din granne har skadat med arbetsfordonet (kanske eventuella träd, buskar m.m.) och hur mycket grannen skadat.

Brott hanteras av polisen och du bör därför göra en polisanmälan om du vill gå vidare med detta. Det din granne har gjort utgör även troligtvis en sakskada eftersom din granne skadat din egendom, vilket regleras i 2 kap 1§ skadeståndslagen. Du kan genom en skadeståndstalan få ekonomisk ersättning för den skadade egendomen. En skadeståndstalan kan även föras i samband med en talan om det eventuellt begångna brottet.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis finns det åtgärder för dig att vidta för att grannens stenhög inte längre ska vara på din mark samt att grannen ska kompenserar dig för det han eller hon har förstört. Vad gäller åtgärder avseende stenhögen är det Kronofogdemyndigheten som du ska kontakta. Den delen av din tomt som din granne har förstört kan utgöra ett brott; ringa skadegörelse alternativt skadegörelse. I sådana fall kan en polisanmälan göras. En skadeståndstalan kan även föras avseende den skada som uppstått.

Det är enklast för er båda att komma överens utan inblandning av myndigheter. Mitt första råd är därför att du återigen pratar med din granne. Undviker grannen ännu en gång att agera kan du kontakta Kronofogdemyndigheten som då skickar ett krav avseende borttagande av stenhögen. Vidtar din granne inte några åtgärder kan Kronofogdemyndigheten istället själva genomföra kravet. Detta skulle kanske få grannen att agera även angående den förstörda delen av tomten även om inte kravet från Kronofogdemyndigheten avser det. Skulle grannen inte åtgärda den förstörda delen av tomten har du istället möjlighet att polisanmäla händelsen, alternativt (eller i kombination med det eventuella brottet) föra en talan om skadestånd.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem.

 

Vänliga hälsningar,

Fråga Juristen

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden