Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör jag om min granne inte följer reglerna i hyreshuset?

Hej! Min hyresvärd hotar att blanda in obehöriga t.ex. socialtjänsten och kasta ut mig p.g.a att jag vrålat åt en granne som inte lyssnade på mig och att jag fräst åt hyresvärden en del p.g.a att han inte vågar säga till nämnda granne. Hon får göra som hon vill trots att det står i husreglerna vad som gäller. Hon tror hon äger huset och bestämmer hur det ska vara. Detta är ett mindre hyreshus med privat värd. Han inser inte vad som är roten till problemen ( grannen ) utan skyller allt på mig. Även fast hon också fräst åt hyresvärden, de har haft sina duster de med. Tror inte han vågar säga åt henne eller så har hon en hållhake på han. Något märkligt är det. Så han tar enklaste vägen att kasta ut mig. Är frestad att anmäla han till hyresnämnden så de får reda ut saken, men vill som sagt inte blanda in obehöriga. Hur ska jag få han att fatta? Vad kan jag göra ? Detta tär på både honom och mig och f.h.v vis på grannen också.

Rådgivarens svar

2020-06-05

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag utgår ifrån att grannen orsakar någon typ av störning och att hyresvärden inte vill göra något åt problemet med grannen. Nedan kommer jag att redogöra för relevanta regler i 12 kap. jordabalken (JB) och hur du kan gå vidare i din situation.

Störningar

Hyresgäster är skyldiga att inte störa andra som bor i omgivningen. Hyresgäster ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. I fall störningarna sker hos en bostadshyresgäst ska hyresvärden underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna, 12 kap. 25 § JB.

I första hand ska hyresvärden ge tillsägelse och be hyresgästen att sluta med störningarna. Som ovan nämnts ska också socialnämnden informeras. Om hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelsen kan hyresrätten förverkas d.v.s. lägenheten sägs upp omedelbart, 12 kap. 42 p. 9 JB. Hyresrätten får dock inte förverkas på grund av störningar om en rättelse görs av hyresgästen innan hyresvärden har sagt upp avtalet, 12 kap. 43 § JB.

Din situation

Hyresvärden kan inte säga upp dig utan godtagbara skäl. Vidare har hyresvärden en skyldighet att agera mot störningar och försöka lösa dem på bästa sätt. Om hyresvärden inte kan eller vill lösa problemen så kan hyresgästen ta kontakt med hyresnämnden. I varje län ska det finnas en hyresnämnd. Hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva frågor som enligt 12 kap. JB ankommer på nämnden, 12 kap. 69 § JB. För att hyresnämnden ska ta upp problemet behöver du göra en ansökan. Mer information om ansökan finner du på hyresnämndens hemsida.

Om du absolut inte vill vända dig till hyresnämnden, kan du försöka att skaffa bevis på att grannen uppför sig på ett olämpligt sätt. Ett exempel är att ha ett vittne som kan intyga att grannen har betett sig på visst sätt. Detta kan du sedan använda för att bekräfta att du har rätt hos hyresvärden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden