Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör jag om grannen klipper min gräsmatta utan lov?

Hej! Jag har en ca 3000 kvm stor gräsmatta som gränsar till min granne. Han har gjort till vana att klippa delar av den när han tycker gräset är för långt. Förra året bad jag honom sluta eftersom det inte ser bra ut. Han fortsätter dock detta år också. Vad kan jag göra åt saken?

Rådgivarens svar

2020-07-09

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken (JB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Ta bort rot eller gren

En granne får ta bort rot eller gren som tränger in på fastighet från område intill denna om detta medför olägenhet för fastighetens ägare, 3 kap. 2 § JB. Det är inte helt klart vad som menas med olägenhet men rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur lär grannfastighetens ägare få finna sig i. Vidare anges att områdets ägare ska först själv få möjlighet att ta bort roten eller grenen om det kan medföra skada av betydelse för honom.

I det aktuella fallet blir nog inte regeln tillämplig, eftersom fallet gäller en gräsmatta och inte rot eller gren. Grannen har inte haft rätt att klippa din gräsmatta utan lov.

Brott och skadestånd

Om grannen olovligen har tagit sig in på din tomt och klippt gräset kan det bli fråga om hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken. I bestämmelsen anges att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, döms för hemfridsbrott till böter. Det kan eventuellt röra sig om skadegörelse om grannen förstör eller skadar din gräsmatta, 12 kap. 1 § brottsbalken. Även om fängelse ingår i straffskalan, bestäms påföljden för skadegörelse i praxis vanligen till böter (NJA 2000 s. 432). Skadestånd kan riktas mot grannen om han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada, 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Vad som gäller i ditt fall

Som ovan nämnts är 3 kap. 2 § JB troligtvis inte aktuell i fallet. Det kan röra sig om brott om grannen olovligen har klippt din gräsmatta. I första hand rekommenderar jag att du pratar med grannen och försöker att lösa problemet på egen hand. Om det inte hjälper kan du polisanmäla händelsen. Du kan läsa mer om polisanmälan på Polisens hemsida.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden