Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gör jag om förra ägaren lämnat kvar saker i bostaden?

En granne köpte en bostad för 7 år sedan. Förra ägaren lämnade kvar massor av lösöre och vägrar hämta detta. Nuvarande ägarna kan inte nyttja bostaden till fullo.
Finns det preskriptionstid för de kvarlämnade sakerna?
Vem äger dessa efter så här lång tid?

Rådgivarens svar

2020-08-07

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare.

Olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande

Om någon lämnat kvar sin egendom i en annans persons bostad får personen som bor där inte göra sig av med egendomen. Man får med andra ord inte kasta, sälja eller på annat sätt göra sig av med föremål som någon lämnat kvar. Om man gör detta riskerar man att begå olovligt förfogande, 10 kap 4 § Brottsbalken. Om man kör hem sakerna till ägarens bostad kan man även göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken, eftersom man genom att flytta egendomen mellan två platser rubbar ägarens besittning om sakerna.

Det är däremot inte heller tillåtet att hur som helst lämna kvar egendom i någon annans hem utan tillåtelse. Det kan nämligen också utgöra egenmäktigt förfarande då besittningen till bostaden rubbas genom att användbarheten begränsas. 

Rekommendation

Jag råder dig att kontakta den tidigare ägaren igen för att påpeka att det kan utgöra ett brott att inte hämta sakerna. Ifall den tidigare ägaren ändå inte kommer och hämtar sin egendom kan du ansöka om en vanlig handräckning från Kronofogdemyndigheten. Ägaren till egendomen kommer då att uppmanas att hämta sakerna. Görs inte detta kommer Kronofogdemyndigheten att hämta dessa på bekostnad av den tidigare ägaren. 


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden