Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller vid störningar i en bostadsrätt?

Hej! Vad räknas som störande ljud som orsak till vräkning i bostadsrätt? Jag hyr ut min lägenhet och grannen under klagar på dunsar i golvet. Till saken hör att det är ett gammalt trähus med mycket tunna väggar så det är väldigt lyhört. Ingen annan granne har något att klaga på. Min hyresgäst känner sig trakasserad av grannen under pga av hotet om vräkning.

Rådgivarens svar

2021-03-28

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Störningar i bostadsrätt

Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen. När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Bostadsrättshavaren ska även vid sin användning av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar, 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. En bostadsrättsförening har ansetts haft skälig grund för uppsägning av en bostadsrättshavare som misshandlat och ofredat grannar och företrädare för bostadsrättsföreningen (Svea hovrätts dom den 19 februari 2013 i mål T 5890-12). Andra störningar som inte accepteras är bland annat pianospel dagligen under flera timmar och hög musik på natten.

Om det förekommer störningar i en bostadsrättslägenhet har föreningen en skyldighet att ge bostadsrättshavaren tillsägelse och se till att störningarna upphör omedelbart. Om det är fråga om en bostadslägenhet ska föreningen underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. I fall bostadsrättshavaren inte rättar sig efter tillsägelsen kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas, 7 kap. 18 § bostadsrättslagen. Då har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren, 7 kap. 20 § bostadsrättslagen.

I ditt fall och rekommendation

Det måste vara fråga om mycket störande och långvarigt ljud för att en bostadsrättshavare ska sägas upp av föreningen. Någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt kan inte tas. Bostadsrättshavaren ska få en chans att rätta sig efter tillsägelsen.

Om du har ytterligare funderingar kan du kontakta oss igen eller boka en tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet inom bostadsrättsjuridik.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden