Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller vid flyttstädning av en bostadsrättslägenhet?

Hej! Vi har precis sålt vår bostadsrätt och gjorde flyttstädningen själva. Köparna var ej nöjda, och krävde att vi skulle betala för en städfirma. Vi erbjöd oss att komma och städa om det som de var missnöjda med, och dessutom redan dagen efter, men köparna vägrade och sa bara att de kommer skicka fakturan till oss. Har vi inte rätt att åtgärda det som de är missnöjda med innan de kan ta in en städfirma och skicka fakturan till oss? Vi hade givetvis gjort en flyttstädning, men glömt ett högt skåp med tre handdukar och damma av i samma skåp. Resterande var mycket slitskador och fläckar som ej går bort pga gammal lägenhet ( byggd på 50-talet) Kan de kräva oss på ersättning trots att vi försökt avhjälpa men att de tackat nej och velat ta in en städfirma i första hand?

Rådgivarens svar

2021-06-23

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vilken lag gäller?

Köplagen gäller vid köp av lös egendom. En bostadsrättslägenhet räknas som lös egendom och därför är köplagen tillämplig, 1 § köplagen.

Flyttstädning

En bostadsrättslägenhet ska stämma överens med vad som följer av köpeavtalet och får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta, 17 § köplagen. I det aktuella fallet har inte bostadsrättslägenheten blivit flyttstädad enligt överenskommelse, vilket innebär att fel kan föreligga. När fel föreligger i en bostadsrättslägenhet har säljaren rätt att åtgärda felet i första hand, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § köplagen. Säljaren har rätt att själv åtgärda felet, det vill säga att korrigera städningen utan hjälp av städfirma. Det är först när avhjälpande inte är möjligt eller inte sker inom skälig tid som köparen kan åberopa andra påföljder, exempelvis prisavdrag eller hävning av köpet.

Köparen måste reklamera felet till säljaren om han eller hon vill åberopa att bostadsrättslägenheten är felaktig. En reklamation ska göras inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § köplagen.

Din situation

Som nämndes ovan har säljaren rätt att i första hand avhjälpa felet, det vill säga att rätta till städningen. I ditt fall har du alltså rätt att själv utföra städningen innan städfirma anlitas av köparna. Om ni har erbjudit avhjälpande men köparna har tackat nej till det, behöver ni inte betala för städfirma.

Om du har ytterligare funderingar kan du kontakta oss igen eller boka en tid med någon av juristerna på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet inom bostadsrättsjuridik. Mer information finner du på https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/bostadsrattsjuridik/.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden