Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller om sambor betalat olika mycket i kontantinsats till bostad?

Vad gäller när man köper bostad tillsammans med sin partner? Hur ska man tänka om man betalat olika mycket i kontantinsats? Vem får vad vid en separation? Vi är inte gifta 

Rådgivarens svar

2019-08-05

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga. Den rättsliga regleringen för samboskap hittar du i sambolagen och lagen som reglerar samägande är samäganderättslagen.

Generellt om samboskap enligt sambolagen
Två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, med gemensamt hushåll, är sambor enligt lagen. Sambor berörs inte av samma regler som gifta par. Som sambor äger var och en det man själv köper eller får. Däremot, om det skulle bli aktuellt med en bodelning, ingår det som kan anses vara er gemensamma samboegendom. Samboegendomen är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. 

När ni köper en bostad för gemensamt bruk räknas den alltså till samboegendomen. Det spelar då ingen roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen - värdet av bostaden ska efter avdrag för skulder delas lika mellan er vid en eventuell bodelning. Det spelar inte heller någon roll vem som betalat mest, eftersom värdet ändå delas lika. Vem bostaden skulle tillfalla om den inte säljs, bestäms utifrån vem som bäst behöver bostaden. Den personen har då rätt att få den tilldelad till sig och får då ersätta den andra parten för dennes andel.

Samägande enligt samäganderättslagen
Du nämner att ni kommer att köpa bostaden tillsammans. Till en början är det viktigt att skilja mellan äganderätt och samboegendom. Äganderätten regleras inte i sambolagen. Att ett föremål utgör samboegendom ändrar alltså inte äganderätten. Som sambor äger var och en det som man själv köpt eller får. När två personer köper egendom gemensamt betraktas man dock som delägare och det rör sig om samägande. Utgångspunkten vid samägande är att delägarna förvaltar egendomen gemensamt, så att varje åtgärd kräver enighet mellan delägarna. Det innebär bland annat att man måste vara överens ifall man vill göra sig av med bostaden. 

Sammanfattning och rekommendation
Redogörelsen ovan beskriver alltså vad som gäller enligt lag. Som svar på din fråga är utgångspunkten alltså att värdet av bostaden (och annan samboegendom) ska delas lika vid separation, oavsett om ni betalat olika mycket i kontantinsats.

Är man inte bekväm med detta så är det möjligt att upprätta olika juridiska avtal för att reglera situationen annorlunda. Sambolagen kan till viss del avtalas bort genom samboavtal, där man kan reglera hur bostad och bohag ska delas vid en separation. Vill ni till exempel ta hänsyn till att ni betalat olika stor kontantinsats är det en bra idé att upprätta ett skuldebrev tillsammans med ett samboavtal. När det kommer till reglerna i samägandelagen så kan man upprätta avtal även där, för att själva reglera vad som ska gälla istället för lagen. Det kan du läsa mer om här

Det finns flera frågor som är bra att diskutera för att skapa trygghet som sambor. Det ska ni göra innan en separation är aktuell. Behöver du vidarehjälp med upprättande av juridiska dokument eller vill veta mer kring vad som kan vara bra att tänka på som sambor så kan du komma i kontakt med en jurist genom att följa denna länk. Hos Familjens Jurist kan du boka ett personligt möte vid ett kontor nära dig, använda dig av tjänsten “sambopaketet” över telefon eller följa någon av länkarna ovan för hjälp med upprättande av juridiska dokument. 

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänliga hälsningar, 
​​​​​​​Fråga Juristen

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden