Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vad gäller om interimsstyrelsen fattar dåliga beslut?

    Hej,
    Vid köp av en nyproducerad bostadsrättslägenhet drivs och styrs den nybildade föreningen av en s.k. interimsstyrelse (byggmästarbildad). Denna har även antagit föreningens stadgar.
    Brukar stå i 1:a paragrafen: att föreningen ska gynna medlemmarnas ekonomiska intressen.
    Samtidigt kan interimsstyrelsen fatta beslut under byggnationen, som kan bli ekonomiskt betungande för medlemmarna. Dvs. beslut som inte alltid gynnar medlemmarna.
    Hur dåliga beslut får interimsstyrelsen fatta? Omfattas den inte av de stagar som den precis har antagit?
    Eller finns det ett kryphål här, eftersom föreningen inte har några medlemmar förrän lägenheterna formellt sett upplåts med bostadsrätt.
    Trots detta får ju de framtida medlemmarna göra tillval avseende lägenheten (golv, köksluckor, kakel, etc, trots att de formellt sett ju inte är "riktiga" medlemmar ännu (eller är de det, i och med att de får bestämma tillval i sina lägenheter?).

    Rådgivarens svar

    2018-12-15

    Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 

    Begreppet interimsstyrelse finns inte lagreglerat utan är endast en beskrivning av en styrelse som upprättats för en tillfällig konstellation. För nyproduktioner används det eftersom det då inte finns några boende medlemmar, än, som kan bilda en styrelse. Under den tid bygget pågår är byggföretaget skyldiga att tillsätta en styrelse som fattar beslut för föreningens vägar. Eftersom styrelsen då består av byggföretaget kan det leda till att föreningens bästa intressen inte tillvaratas. 

    Möjligheten att kräva skadestånd från en interimsstyrelse vid dåliga beslut är ytterst begränsat eftersom styrelsens lojalitetsplikt gentemot föreningen kan åsidosättas genom att samtliga medlemmar i föreningen samtycker till beslutet. Då medlemmarna vid beslutstidpunkten består av byggföretaget själva är det därmed inget hinder för dem att fatta beslut som kan vara till nackdel för de senare medlemmarna. 

     

    De framtida medlemmarna ses inte som medlemmar förrän deras medlemskap beviljats och kan därmed inte påverka styrelsens beslut. Det innebär att även om du tecknat förhandsavtal och står bunden av ditt köp kan du inte påverka styrelsens beslut förrän du antagits som medlem i föreningen. 

    Om du vill få en större inblick i rättsläget rekommenderar jag dig att läsa domen NJA 2013 s 117. 

    Regeringen presenterade dock relativt nyligen en utredning av dagens lagstiftning och ett förslag på förändring. Förmodligen kommer vi snart att se ett skifte där det ställs högre krav på att interimsstyrelsen tar tillvara på de kommande medlemmarnas intressen. 

    Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en ny. 

    Vänligen, Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden