Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vad gäller om hyresvärden inte svarar när jag vill säga upp hyresavtalet?

    Jag har hyrt en lägenhet med ett inneboende kontrakt i en bostadsrätt som gått via bostadsrättsförening. Jag har meddelat min värd om min uppsägning av kontraktet enligt 3 månaders uppsägningstid som nämns på kontraktet. Värden har ej svarat på meddelanden, samtal eller email. Jag har skickat ett rekommenderat uppsägningsbrev dessutom. Nu har det gått en vecka sedan jag lämnat lägenheten och har ej hört något av värden. Han är skyldig mig 2 månaders säkerhets deposition dessutom. Hur går jag tillväga med detta?

    Rådgivarens svar

    2020-10-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för några av de regler som är tillämpliga och avslutar med en rekommendation utifrån din situation. 

    Om uppsägning av hyresavtal 

    Regler om uthyrning av bostadsrätt finns i privatuthyrningslagen, vilken kompletteras av hyreslagen. Regler om hyrestid och uppsägning finns i 3 § privatuthyrninglagen och 3-6 §§ hyreslagen. Dessa regler är minimiregler, vilket innebär att parterna själva kan avtala om längre uppsägningstider. Framgår däremot ingenting om uppsägningstid i hyresavtalet så gäller reglerna, vilka kortfattat innebär att en hyresgäst har rätt att säga upp ett hyresavtal med en månads uppsägningstid medan hyresvärden har minst tre månaders uppsägningstid.

    I 8 § hyreslagen stadgas hur en uppsägning av ett hyresavtal ska gå till. Huvudregeln är att uppsägningen ska vara skriftlig. I vissa fall ska uppsägningen också delges den som söks för uppsägningen, i detta fall hyresvärden, men annars räcker det med att uppsägningen sänds i rekommenderat brev. 

    Om deposition

    I enlighet med 24 § hyreslagen har den som hyr en bostad en plikt att vårda bostaden under hyrestiden. Som en sorts säkerhet för denna vårdplikt får den som hyr ut bostaden ta ut en skälig deposition vid uthyrningen och parterna kan själva bestämma vad som är skäligt. Villkor för depositionen bör skrivas in i hyresavtalet. Depositionen ska betalas tillbaka till hyresgästen vid hyrestidens utgång, om inte hyresgästen orsakat skador på bostaden eller möblerna. Normalt slitage utgör dock inte skäl för uthyraren att behålla depositionen. Om den som hyr ut vill behålla depositionen är det den som har bevisbördan för att det rör sig om skador som inte är normalt slitage och att skadorna uppkommit under hyrestiden.

    Om någon är skyldig dig pengar

    Den som påstår att någon annan är skyldig pengar kan vända sig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande, vilket regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogden kontaktar då motparten för att denne ska få ge sin syn på saken. Motparten kan då välja att betala eller bestrida kravet. Skulle kravet bestridas kan den som sökt om betalningsföreläggandet välja huruvida denne vill gå vidare med kravet till domstol eller ej. I domstol är det den som påstår att en skuld föreligger som har bevisbördan för det,

    Din situation

    Du skriver att du gjort upprepade försök att kontakta din hyresvärd, utan resultat. Du skriver också att du skickat en skriftlig uppsägning med rekommenderat brev med tre månaders uppsägningstid, i enlighet med ert hyresavtal. Utifrån dessa förutsättningar verkar du ha gjort en korrekt uppsägning, även om din hyresvärd inte har svarat. Har lägenheten lämnats i avtalsenligt skick och utan några skador, bortsett från sådana som orsakats av normalt slitage, så har du också rätt att återfå din deposition. Om du själv inte kan få kontakt med hyresvärden för att kräva in din skuld så kan du vända dig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. 

    Avslutande rekommendation

    Förutsatt att uppsägningen av hyresavtalet gjorts korrekt och i tid så är uppsägningen giltig. Eftersom du inte fått något svar från din hyresvärd och ingen bekräftelse på att uppsägningen mottagits, kan det vara bra att spara kopior på uppsägningen och hyresavtalet samt andra bevis på att du skickat uppsägningen och försökt få kontakt med hyresvärden. För att få hjälp med att få tillbaka din deposition kan du vända dig till Kronofogden. Här kan du läsa mer utförligt om betalningsföreläggande och även ansöka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden