Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller när man ger bort en bostadsrätt som gåva?

2 syskon har en mamma som bor i en bostadsrätt
Kan mamman ge syskonen bostadsrätten innan hon går bort?
Så dom äger den men mamman bor kvar som tidigare
Kan mamman ge bort hela eller måste hon äga en viss del?
vilka fördelar skulle detta innebära?
vilka nackdelar skulle detta innebära?

Rådgivarens svar

2021-02-21

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga! Utgångspunkten i svensk rätt är att man får göra vad man vill med sin egendom. En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom försäljning, byte eller gåva vilket då innebär att äganderätten övergår till en annan person. Det innebär att det inte finns några formella hinder för en förälder att ge sin bostadsrätt i gåva till sina barn.

Att ge bostadsrätt som gåva
För att ge bort en bostadsrätt som gåva gäller dock vissa särskilda regler i bostadsrättslagen som en gåvogivare måste förhålla sig till. För det första måste gåvobrevet vara skriftligt och skrivas under både av gåvogivaren och gåvotagaren (eller gåvotagarna). Dessutom ska handlingen innehålla uppgifter om vilken lägenhet som gåvan avser (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Gåvobrevet ska också skickas till bostadsrättsföreningen.

Gåvotagarna, som ska bli nya ägare till bostadsrätten, måste också ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen (6 kap. 1 § bostadsrättslagen). Gåvan är inte giltig om inte de nya ägarna får medlemskap i föreningen (6 kap. 5 § bostadsrättslagen). Dock måste styrelsen i föreningen ha skäl för att neka medlemskap, vilket kan vara exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos den som ska ta över, eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, exempelvis seniorboende eller liknande (2 kap. 1 § och 3 § bostadsrättslagen).

Kan gåvogivaren bo kvar?
Om en bostadsrätts överlåts genom gåva men gåvogivaren önskar bo kvar behöver bostadsrättsföreningens styrelse informeras om detta då det då blir fråga om en andrahandsuthyrning. En andrahandsuthyrning (även om ingen hyra betalas till bostadsrättsinnehavaren) kräver tillstånd från föreningens styrelse (7 kap. 10 § bostadsrättslagen).

Kan man överlåta bara del av en bostadsrätt?
Som huvudregel går det bra att endast överlåta del av en bostadsrätt med gåva. En andel av bostadsrätt överlåts på samma sätt som en hel bostadsrätt men med angivande av andelens storlek.

Även vid andelsöverlåtelse ska frågan om medlemskap för förvärvaren prövas av bostadsrättsföreningens styrelse

Att fundera på
Det kan vara bra att fundera på vad ett andelsägarskap kan komma att innebära. De nya ägarna kommer att ta på sig nya skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Så vida parterna inte avtalar om annat kommer dessutom samägandet att regleras i lagen om samäganderätt – vilket kan ha betydelse för eventuellt framtida tvister. Det kan också vara bra att tänka på det jag nämnde ovan, det är inte givet att den tidigare gåvogivaren får bo kvar i lägenheten, utan det beror på styrelsens godkännande. 

Din situation
Det borde alltså inte vara några problem för mamman att ge bort antingen hela eller del av sin bostadsrätt genom gåvobrev till sina barn så länge det fyller upp de formella kraven jag beskrivit ovan (skriftlighet, underskrift osv). Oavsett om hon väljer att ge del av eller hela bostadsrätten måste de nya ägarna (dvs barnen) godkännas som medlemmar i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli slutligt giltig.

Om hon får bo kvar eller inte kan bero på hur föreningen ser på andrahandsuthyrning, eftersom det kräver att föreningens styrelse ger tillstånd till uthyrningen.

Det är svårt för mig att säga ”för och nackdelar” då jag inte riktigt vet vad ni utgår ifrån, men jag försökte skriva några saker att tänka på ovan och jag hoppas att du finner att det hjälpsamt.

Om ni behöver upprätta ett gåvobrev kan ni göra det till fast pris hos Familjens Jurist. Behöver ni vidare hjälp om vilka möjligheter ni har att ge en bostadsrätt som gåva kan ni också boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden