Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller när en f.d. hyresgäst lämnat kvar egendom?

Hej hjälper min vän som köpt ett hus som varit uthyrt, och hyresgästerna har lämnat möbler samt 30 moped och ett 30 släp. Vet att efter X antal månader till faller möblerna nya ägaren av huset men gäller det även moped och släpet den lagen?? Hanhar varit i kontakt med hyresgästerna och dom lovade hämta sakerna innan den 28/12 , fast allt står kvar då jag var för bi och hälsade på 30/12.. Så vad säger lagen om moped och släp ?? Ingen av dom har reg plåt då dom bara får köras i 30km

Rådgivarens svar

2019-01-03

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

När det gäller uthyrning av ett bostadshus som den som hyr ut äger, är det vanligen privatuthyrningslagen som reglerar hyresförhållandet. I situationer som denna, då förhållandet inte regleras i privatuthyrningslagen kan även hyreslagen i 12 kap JB bli tillämplig på situationen. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall, med svar på din fråga.

Vad gäller för kvarlämnad egendom?
I 12 kap 27 § 2 st JB finns den regel du nämner, nämligen den regel som anger vad som gäller för kvarlämnad egendom. Lagen anger att om det i bostaden finns egendom som en hyresgäst lämnat och som hyresgästen inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten har avhämtat, tillfaller den dig som hyresvärd utan lösen.

Vilken egendom omfattas?
Denna bestämmelse gäller för den egendom som lämnats kvar i utrymmen som hör till bostaden. Det kan då vara till exempel vinds- och källarförråd eller gemensamma utrymmen så som till exempel tvättstuga och cykelrum. Det finns inget krav på att utrymmet har särskilt iordningsställts utan även föremål som exempelvis lämnats på gårdstomten omfattas. Däremot om ett markområde är fristående från hyresavtalet så gäller inte bestämmelsen. Bestämmelsen kan alltså tillämpas på all egendom som lämnats kvar, men inte för föremål utan värde. Både mopeden och släpet bör alltså omfattas.

Hyresvärdens vårdplikt
Som hyresvärd har man en skyldighet att vårda egendomen. I förarbeten uttrycks att man ska “ta samma vård om den kvarlämnade egendomen som en depositarie om anförtrott gods”, till exempel att skydda egendom från skada och inte göra sig av med dem. Man har dock rätt till ersättning för de kostnader som man haft för att vårda egendomen, till exempel för att omhänderta eller förvara någonting. Hyresvärden är inte skyldig att lämna ifrån sig egendomen innan man fått sådan ersättning. Även ekonomisk skada kan en hyresgäst bli skyldig att betala.

Sammanfattning
Svaret på din fråga blir alltså att både mopeden och släpet omfattas av lagens bestämmelse och hyresgästen måste alltså hämta dessa senast tre månader efter hyresvärdens uppmaning. Du nämner att de bestämt datum för att hämta föremålen, vilket kanske kan tolkas som en anmaning om det föregåtts av att hyresvärden uppmanat hyresgästen att ta hand om egendomen. Då gäller alltså tremånadersregeln. Om någon uppmaning däremot inte skett tillfaller egendomen hyresvärden efter att sex månader förflutit från att de lämnade lägenheten. Hyresvärden måste i så fall spara och ta hand om sakerna i sex månader från det att de lämnade fastigheten. Därefter kan din vän göra som hen själv vill med egendomen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Behöver du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden