Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller mellan grannar när grenar tränger in på den ena grannens fastighet?

Hej
Ett träd stående på min tomt har ramlat till 3/4 mot marken över grannens tomt. Kan hända att det nu stör grannen. Ingen skada skedd ännu vad jag kan se.
Vems ansvar är det att röja upp dvs såga ned div grenar och dylikt som förmodligen stör grannen men inte mig?
 

Rådgivarens svar

2019-09-20

Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen. Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller avseende förhållandet mellan grannar när grenar/träd hänger över på den ena fastigheten.  

Vem har rätt/skyldighet att vidta åtgärder gällande trädet
Bestämmelser om vad grannarna har för rättigheter och skyldigheter när träd/grenar hänger över på den ena grannens fastighet finns i jordabalkens tredje kapitel. Om en rot eller gren tränger in på en annan fastighet från ett område intill och detta medför besvär för fastighetens ägare får denne ta bort roten eller grenen, 3 kap 2§ jordabalken. Om borttagandet av grenar kan innebära skada för den fastighetsägare som trädet tillhör måste ägaren till fastigheten med trädet själv få tillfälle att själv åtgärda det innan borttagande av grenar sker av den andra fastighetsägaren, 3 kap 2§ jordabalken. 

Gällande förhållandet mellan grannar finns ytterligare en bestämmelse som innebär att varje fastighetsägare ska ta hänsyn till omgivningen när de nyttjar sin fastighet, 3 kap 1§ jordabalken. Om en granne brister i sin hänsyn riskerar den att få betala skadestånd. 

I ert fall 
I ditt fall innebär detta att din granne har rätt att ta bort grenar, kvistar och rötter från ditt träd som hänger över på hans fastighet om grenarna medför besvär för grannen. Du anger att en stor del av trädet lutar över grannens tomt vilket troligen innebär besvär för grannen eftersom han/hon då inte kan utnyttja hela sin fastighet. Om borttagandet av genar kan innebära skada för dig ska din granne låta dig få tillfälle att åtgärda detta innan grannen vidtar åtgärder. Även om borttagandet av grenar inte direkt skulle medföra någon skada för dig bör din granne ändå påtala att han vill ta bort grenarna på grund av den allmänna grannhänsynen och grannsämjan. Påtalar din granne för dig att han vill att du ska ta bort grenarna och du inte gör det har din granne alltså en rätt att ta bort de grenar som träder över på hans/hennes fastighet. Din granne har dock inte rätt att ta bort grenar som är på din fastighet. 

Så som granne har du även en skyldighet att ta hänsyn till omgivningen när du nyttjar din fastighet. Att du underlåter att vidta åtgärder gällande trädet kan anses utgöra bristande hänsyn.  Att ha i åtanke är även att om trädet skulle falla på grannens fastighet och skada denna, och du har varit medveten om att det finns en risk för att detta skulla kunna ske men underlåtit att vidta åtgärder riskerar du att bli skadeståndsskyldig. 

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis har din granne rätt att ta bort de grenar, kvistar och rötter från trädet som tränger in på hans/hennes fastighet. Om borttagandet medför skada för dig ska din granne erbjuda dig att vidta åtgärder innan grannen tar bort grenar eller rötter. Även om borttagandet inte skulle innebära skada för dig bör din granne påtala att han/hon vill ta bort grenar. 

Det kan dock även vara av intresse för dig att vidta åtgärder med trädet så att du inte riskerar att bli skadeståndsskyldig om trädet skulle falla och orsaka skada på grannens fastighet. Du har även en skyldighet att visa hänsyn till omgivningen när du nyttjar din fastighet. Att underlåta att vidta åtgärder gällande ditt träd som till stor del hänger över grannens fastighet kan anses utgöra bristande hänsyn. Min rekommendation är därför att ni gemensamt kommer överens om hur ni ska gå till väga med trädet. 

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att ställa dem till oss. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden