Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad för skattepliktiga konsekvenser uppstår vid gåva av bostadsrätt?

Hej, jag vill ge en bostadsrätt som gåva till min exfru. Bostadsrätten är pantsatt så hon får även ta över lånedelen av bostadsrätten.

Jag ska inte få någon ersättning alls, men jag vill som sagt att hon tar över lånedelen av bostadsrätten.

Finns det några särskilda skattekonsekvenser när man gör så här?

Rådgivarens svar

2020-08-11

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse av vad som gäller vid gåva av bostadsrätt följt av ett mer precist svar på din fråga.

Gåva av bostadsrätt

Vid de fall en person ger bort en bostadsrätt till en annan kan det vara värt att undersöka om det rör sig om en faktiskt gåva, eller om någon form av vederlag - det vill säga betalning - utgår. För att avgöra om överlåtelsen av bostadsrätten utgjort gåva eller köp utgår man från bostadsrättens marknadsvärde. Om en person ger en annan person en bostadsrätt i gåva, men att någon form av vederlag betalas av mottagaren jämförs detta vederlag med marknadsvärdet på bostadsrätten. Denna del betraktas då som ett köp, och om ägaren av bostadsrätten gjort en kapitalvinst ska denna del beskattas. 

Om hela bostadsrätten skänks som en gåva - utan någon form av vederlag - ska inte givaren betala någon vinstskatt då hen inte gjort någon kapitalvinst genom överlåtelsen. 

Mottagarens skatteplikt

Den som mottager en bostadsrätt som gåva behöver inte betala någon skatt för detta vid själva överlåtelsen. Om personen däremot säljer bostadsrätten i ett senare skede kan denna komma att behöva betala vinstskatt då. Mottagaren av bostadsrätten träder då in i givarens skattemässiga ställe och betalar eventuell vinstskatt utifrån vinst beräknat på när givaren köpte bostaden. 

Din situation

Som givare har du inte något skatteplikt i samband med gåvan av bostadsrätten givet att gåvan sker helt utan vederlag. Om det sker någon form av vederlag kommer du beskattas om vederlaget utgör en vinst i förhållande till vad du köpte bostaden för. Din ex-fru behöver inte betala någon skatt vid själva överlåtelsen. Om hon däremot säljer bostaden kommer hennes eventuella vinstskatt beräknas utifrån försäljningspriset minus de omkostnader du (och hon) har haft för lägenheten; hon träder in i din skattemässiga position.

Hoppas du fått svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa en ny fråga.

Om du har mer behov av hjälp i ärendet kan Familjens jurist hjälpa dig både med skatterättsliga frågor och bostadsrättsliga frågor.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden