Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad blir kapitalvinstskatten om mina föräldrar skänker mig en bostad?

Jag har fått en bostad i gåva av mina föräldrar, värdet är 2 200 000 kr, dom köpte bostaden för 600 000. Nu vill jag sälja den och undrar vad reavinsten kommer bli och är det någon vinst?

Rådgivarens svar

2020-08-22

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga.

Gåva av bostadsrätt

Vid de fall en person ger bort en bostadsrätt till en annan kan det vara värt att undersöka om det rör sig om en faktiskt gåva, eller om någon form av vederlag - det vill säga betalning - utgår. För att avgöra om överlåtelsen av bostadsrätten utgjort gåva eller köp utgår man från bostadsrättens marknadsvärde. Om en person ger en annan person en bostadsrätt i gåva, men att någon form av vederlag betalas av mottagaren jämförs detta vederlag med marknadsvärdet på bostadsrätten. Denna del betraktas då som ett köp, och om ägaren av bostadsrätten gjort en kapitalvinst ska denna del beskattas. 

Om hela bostadsrätten skänks som en gåva - utan någon form av vederlag - ska inte givaren betala någon vinstskatt då hen inte gjort någon kapitalvinst genom överlåtelsen. 

Mottagarens skatteplikt

Den som mottager en bostadsrätt som gåva behöver inte betala någon skatt för detta vid själva överlåtelsen. Om personen däremot säljer bostadsrätten i ett senare skede kan denna komma att behöva betala vinstskatt då. Mottagaren av bostadsrätten träder då in i givarens skattemässiga ställe och betalar eventuell vinstskatt utifrån vinst beräknat på när givaren köpte bostaden. 

Din situation

Du beskriver i din fråga att du fått en bostad av dina föräldrar i gåva, och att dina föräldrar köpte bostaden för 600 000 kronor. Under förutsättning att det är en faktisk gåva - utan inslag av vederlag - träder du in i dina föräldrars skattemässiga position. Det innebär att du betalar kapitalvinstskatt (reavinstskatt) på beloppet bostaden säljs för minus anskaffningsvärdet och eventuella kostnader för arbeten på bostaden. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp eller har andra frågor kring hur gåvor fungerar, kontakta då Familjens jurist så hjälper dem dig.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden