Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad behöver man tänka på vid överlåtelse av bostadsrätt mellan makar?

Hej

Jag och min hustru äger en bostadsrätt tillsammans. D.v.s båda namnen på kontraktet och 50/50%.
Nu vill vi ändra till att jag äger 100%.
Räcker det, att vi skriver ett överlåtelse avtal där vi förklarar ändringen samt beteckning på lägenheten och båda skriver under? Därefter lämnar en kopia till bostadrättsföreningen?

Rådgivarens svar

2020-12-02

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först att redogöra för vad som gäller i allmänhet för att sedan förklara vad det innebär i din situation. 

Överlåtelse av bostadsrätt

Vad som gäller vid överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BRL). I 6 kap. 4 § BRL anges att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. Man ska också meddela bostadsrättsföreningen samt sända den en kopia av överlåtelseavtalet så att de kan bifoga det till lägenhetsförteckningen enligt 9:10 st. 3 BRL

Om överlåtelsen sker genom gåva är det också viktigt att ta hänsyn till 8:1 ÄktB som kräver registrering hos Skatteverket för att gåvor mellan makar ska bli gällande gentemot givarens borgenärer.

Överlåtelsen i ert fall

Det går alldeles utmärkt att upprätta ett överlåtelseavtal på egen hand där det framgår tydligt vad som är avsikten med överlåtelsen. Om det är så att andelen ska överlåtas genom köp ska uppgift om pris finnas med och om det istället är genom gåva är det viktigt att gåvoavsikten framgår tydligt. Utöver det ska, som jag nämnt ovan, lägenhetsbeteckningen framgå och ni ska båda två skriva under avtalet. Sedan ska ni även, som du säger, lämna in en kopia av avtalet till er förening.

Om ni vill att överlåtelsen även ska bli gällande gentemot din frus borgenärer råder jag er att registrera överlåtelsen hos Skatteverket. 

Rekommendation

Här kan ni läsa mer om hur man registrerar en gåva mellan makar hos Skatteverket. Behöver ni hjälp att upprätta ett överlåtelseavtal kan ni också ta hjälp av jurister som är kunniga inom bostadsrättsjuridik för rådgivning

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden