Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad är ett dolt fel i fastighet?

Hej
Jag och min dåvarande partner köpte ett hus i början av 2015. Idag är vi separerad och min fd tänker ta över bostaden och köpa ut mig. Nu är det bara så att det har upptäckts ett "dolt fel". När vi köpte bostaden så försäkrade säljaren att huset var i gott skick. Renoveringar som gjorts var utförd av fackmän med garanti.Vi har upptäckt att det samlas vatten under kåken som inte rinner bort. I objektsbeskrivningen står "Stuprör och utkastare installerat -13. Ombyggd plint/balkgrund med plasttäckning och avfuktare. Nya åsar,syll och isolering. Utgrävd och dränerad tomt med lutning från huset och dräneringsslangar som går ner i krondike. Isolerad och utgrävd infart med grusbeläggning." Detta har undersökts av kunnig person som uppskattar ett åtgärdspris på 25-30 000:-
Är detta något som vi kan ställa säljaren till svars för. Eller är det en kostnad som vi själva får stå för?

Rådgivarens svar

2017-08-30

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på JuridikTillAlla med din frågeställning!

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken (JB), se balken här.

Det låter som om ni råkat ut för ett dolt fel. Vid dolda fel kan köparen göra vissa felpåföljder gällande gentemot säljaren. Jag ska reda ut det juridiska nedan så att ni kan ta vägledning i det för att sedan ta beslut om hur ni vill gå vidare.

Vad är ett dolt fel enligt lagen?
I 4 kap. 19 § JB heter det att en fastighet är behäftad med ett fel om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Felet får inte omfattas av köparens undersökningsplikt för att kunna åberopas senare. Det innebär att köparen får inte ha upptäckt eller borde ha upptäckt felet vid köpet. Om det vid köpet finns indikationer på att ett fel föreligger, kan det göra undersökningsplikten större.

Om ett dolt fel föreligger har köparen möjlighet att enligt 4 kap. 19 § JB kräva prisavdrag eller häva köpet. Hävning är dock inte relevant i ert fall som jag förstår det. Därmed är det främst prisavdrag som kan göras gällande. Eftersom att ni redan betalat hela priset så blir det därmed säljaren som får betala tillbaka en del om fel föreligger.

Vad gäller i ert fall?
Renoveringar har utförts på fastigheten för inte så länge sedan i enlighet med vad du skrivit i din fråga. Det innebär att felet troligen varken omfattas av er undersökningsplikt eller att ni med fog kunnat förutsätta att det skulle bli problem med vattensamling. Det är förstås svårt för mig att svara exakt på vad som gäller eftersom att jag inte känner till de exakta förhållandena i ert fall, men vad jag kan utröna från din fråga låter det som ett typiskt dolt fel.

Hur bör ni gå vidare?
Jag tycker det verkar värt att i ert fall undersöka vidare kring möjligheten att kräva säljaren för felet som uppstått. Ni kan för det första kontakta säljaren och fråga hur denna ställer sig till den uppkomna situationen samt om denne är villig att stå för kostnaden då ni tycker att det är ett dolt fel. Vidare bör ni anlita ett juridiskt ombud som hjälper er att dels göra en juridisk bedömning utifrån de förhållandena som finns i ert fall, dels företräda er gentemot säljaren om denne inte är samarbetsvillig. Ofta löser det sig bara genom denna åtgärd, särskilt om ombudet gör bedömningen att det faktiskt är ett dolt fel.

Vi genom Fråga Juristen kan rekommendera dig att boka en tid med en av Familjens jurists kompetenta jurister via denna LÄNK.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till!
Med vänlig hälsning

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden