Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad är beaktansvärda skäl när man vill byta lägenhet?

Det är nämligen så att min tjej har en 2a på 54kvm, hon skulle gärna vilja byta till en 3a. Anses det vara som beaktansvärda skäl till att byta till en större lägenhet om vi ska bli sambon i den nya lägenheten? Eller anses den nya lägenheten vara för stor för oss och därmed är det inte beaktansvärda skäl? Personen hon vill byta med har beaktansvärda skäl eftersom den personen behöver byta ner sig och få en lägenhet som är mindre samt lägre hyra.

Rådgivarens svar

2020-06-13

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för vilka regler som finns avseende byte av hyreslägenhet.

Regler om lägenhetsbyte

Regler om hyra av lägenhet finns i hyreslagen, 12 kap. jordabalken (JB). För att ett lägenhetsbyte ska gå igenom måste samtliga hyresvärdar som är inblandade i bytet godkänna det. Tillstånd till bytet ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden (35 §). Beaktansvärda skäl för att få byta lägenhet kan vara att familjen blivit större, exempelvis blivit sambo eller väntar tillökning, och därmed behöver mer utrymme, alternativt blivit mindre, exempelvis genom separation, och därmed behöver mindre utrymme. Ett annat skäl kan vara att den boendes ekonomi har förändrats och därmed behöver anpassa sin hyra, alternativt arbete eller studier på annan ort. Hyresvärdarna tittar i sin bedömning också på om den nya hyresgästen är skötsam och har tillräcklig betalningsförmåga för den nya hyran. Har någon av hyresgästerna i bytet bott kortare tid än ett år i sin lägenhet så krävs synnerliga skäl för att få byta, vilket innebär att bedömningen blir strängare. Om det finns misstanke om att någon av de som är inblandade i bytet lämnar ekonomisk ersättning till någon annan i bytet (svarta pengar/mellanskillnad) så talar det emot bytet och tillstånd lämnas då inte. Skulle hyresvärden inte godkänna bytet, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. 

Avslutande sammanfattning

Vad som är beaktansvärda skäl bedöms i varje enskild situation utifrån flera olika omständigheter. Jag kan därför tyvärr inte svara på hur just er situation skulle bedömas. Generellt innebär dock att bli sambo en sådan förändring som är ett beaktansvärt skäl, men bedömningen görs av hyresvärden. Skulle ni efter ansökan om lägenhetsbyte få avslag från hyresvärden, kan ni vända er till hyresnämnden med en ansökan

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden