Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Utköpt ur gemensam lägenhet

Jag ska bli utköpt ur lägenhet den är värderad till 3 miljoner fyrahundratusen vi har lån på lägenheten 740 tusen han ska överta lånet hur mycket ska jag bli utköpt för jag ska köpa ny lägenhet ca 2 .2 miljoner hur blir det med skatter och vad ska jag få för vår lägenhet sambolagen

Rådgivarens svar

2019-05-29

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Tyvärr svarar vi inte på skatterättsliga frågor (se vårt användaravtal), men jag hjälper dig gärna att reda ut hur man beräknar utköpspriset.

Utköpspris

Till att börja med så är det helt upp till er att bestämma utköpspris. Det finns ingen tvingande lagstiftning. Dock finns det en standardformel som man brukar använda, för att bl.a. ta hänsyn till den skattebörda som kommer att åläggas den part som tar över lägenheten.

Formeln ser ut som följer:

  • Marknadspris - omkostnadsbelopp = kapitalvinst
    • Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter
  • Kapitalvinst x 0,22 (22 % skatt) = reavinstskatt
  • Marknadspris - reavinstskatt = nettovärde
  • Nettovärde / 2 (om ni äger lika mycket) = utköpspris

Jag har alltså för få uppgifter från dig för att kunna räkna ut utköpspriset. Framför allt krävs en anskaffningsutgift, d.v.s. vad ni köpte lägenheten för. Om ni har gjort några förbättrande arbeten ska de också räknas med.

När ni har räknat ut utköpspriset så minskar ni bara det med hälften av det gemensamma lånet. Så mycket är nettoutköpspriset.

Om du vill ha hjälp att räkna ut utköpspriset så kan du återkomma till oss med en ny fråga där du uppger anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter. Annars har du som sagt formeln ovan, så att du kan räkna ut själv. Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden