Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Utköp ur fastighet

Ska bli utköpt ur ett hus och vi har räknat ihop kvittona och det landade på 280 000 kr, har även lämnat in allt till en jurist. Fick tillbaka summan idag på vad jag ska bli utköpt för. Bland alla siffror så står det 

-  280 000 

Trodde den summan skulle läggas på själva marknadsvärdet och om jag tolkar allt rätt så har man istället dragit av det från marknadsvärdet.  

Rådgivarens svar

2018-12-06

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Att köpas ut ur fastighet

Det vanligaste sättet att köpa ut någon ur en fastighet är att beräkna värdet enligt inkomstskattelagen, så att båda parter drabbas lika mycket av den skatteskuld som uppstår vid försäljningen. Formeln ser då ut som följer:

  • Kapitalvinst = försäljningspris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp
  • Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter
  • Kapitalvinst x 0,22 (22 % skatt) = reavinstskatt
  • Försäljningspris - reavinstskatt = nettovärde
  • Nettovärde / 2 (om ni äger lika mycket) = utköpspris

Jag tolkar det som att kvittona du pratar om gäller renoveringskostnader. I så fall ska de, precis som det står i de handlingar du fick tillbaka, dras av från försäljningspriset. Det låter kontraintuitivt, men vid beräkning av skatt så utgår man ifrån den vinst som en person har gjort genom att äga en fastighet, och då ska man dra av de kostnader som personen har haft. De 280 000 kronorna är ju en ökning av husets värde som ägaren själv har stått för, inte något som denne har "vunnit" genom att marknaden för fastigheter har gått bra.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om mitt svar är otydligt, om du vill ha ett djupare svar (jag svarade medvetet väldigt kort, eftersom att din fråga var väldigt kort), eller om du undrar någonting helt annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga. Du kan också kontakta en av våra jurister, så kan de hjälpa dig, exvis om utköpet är del av en bodelning (mellan makar eller sambor) och det finns fler frågetecken kring detta.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden