Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Utköp av syskon i bostadsrätt samt krav på medlemskap

Hej.
Min bor och jag har ärvt en bostadsrätt 50 procent var. Arvskiftet ej gjort ännu.
Jag ska bosätta mig där men ej min bror.

Kan min bror stå kvar som 50procent delägare under min bosättning där?
Kan endast jag söka medlemskap i Brf?
Kräver Brf att det är endast en ägare och ett medlemskap om endast en av oss ska bosätta?
Om jag ska "köpa" ut min brors andel, hur görs det enklast och mest fördelaktigt ekonomiskt(skatter osv)?

Tack!

Rådgivarens svar

2019-03-23

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Medlemskap i bostadsrättsförening

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Där stadgas att:

När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

Din bror måste således vara medlem i bostadsrättsföreningen för att kunna vara innehavare (ägare) till bostadsrätten. Han behöver däremot inte bo där för att kunna vara bostadsrättsinnehavare, så han kan fortsätta att vara 50 %-ig delägare, även om det bara är du som bor där. Om ni båda ska äga bostadsrätten, så måste ni båda vara medlemmar.

Beräkning av utköpspris

Om din bror ändå inte ska bo i lägenheten, så är det dock smidigast (ifall det är ekonomiskt möjligt) att du köper ut honom. Det finns inga bestämmelser för till vilket pris detta ska ske, men nedanstående beräkning brukar användas för att man ska få med den skatt som kommer att betalas vid en framtida försäljning.

  • Kapitalvinst = försäljningspris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp
    • Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter
  • Nettovärde = försäljningspris - reavinstskatt
    • Reavinstskatt = kapitalvinst x 0,22 (22 % skatt)
  • Utköpspris = nettovärde / 2 (om man äger lika mycket)

Jag hoppas att det var svar på dina frågor. Om du har någon ytterligare fundering, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden