Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Uppstår besittning i samband med tillträde av fastighet?

    Uppstår besittning först när tillträde till fastighet har skett? Kan man ha besittning över fastighet utan tillträde? Vid lantmäteriförrättningar tas beslut om tillträde (till mark som överförs) - innebär detta beslut om tillträde även indirekt rätt till besittning över marken som överförs?

    Rådgivarens svar

    2020-07-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Uppstår besittning i samband med tillträde av fastighet?

    Man kan säga att när köparens tillträde av fastigheten sker övergår säljarens rätt att bruka fastigheten samt ansvaret för kostnader kopplade till den. Vad gäller besittning är den i normalfallet omedelbar, d v s att man har faktisk kontroll över egendomen i fråga. Ett klassiskt exempel är att en bil som står parkerad ute på gatan anses besittas av den person som har bilnycklarna. Med besittning kommer även en förmåga att utestänga andra från tillträde. Jag kan inte ge dig ett säkert svar, men jag gör tolkningen att man i samband med tillträde av en fastighet även får omedelbar besittning över den. Vad gäller just tillträdesbeslut vid lantmäteriförrättningar är tillträdesdatumet alltså den tidpunkt då den förre ägaren ska avträda egendomen och låta den nye ägaren ta den i sin besittning.

    Kontakta Lantmäteriet

    Själv är jag osäker på om det i det här sammanhanget egentligen finns anledning att skilja på begreppen tillträde och besittning. Jag får uppfattningen att det är underförstått att den som tillträder en fastighet även tar den i besittning. Om du vill vara säker råder jag dig dock att kontakta Lantmäteriet och fråga om vad deras tillträdesbeslut faktiskt innebär.

    Jag hoppas att jag har lyckats ge dig någon form av klarhet kring din frågeställning. Om du har en annan fråga är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.   

    Christina Jönsson
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden