Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppstår besittning i samband med tillträde av fastighet?

Uppstår besittning först när tillträde till fastighet har skett? Kan man ha besittning över fastighet utan tillträde? Vid lantmäteriförrättningar tas beslut om tillträde (till mark som överförs) - innebär detta beslut om tillträde även indirekt rätt till besittning över marken som överförs?

Rådgivarens svar

2020-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Uppstår besittning i samband med tillträde av fastighet?

Man kan säga att när köparens tillträde av fastigheten sker övergår säljarens rätt att bruka fastigheten samt ansvaret för kostnader kopplade till den. Vad gäller besittning är den i normalfallet omedelbar, d v s att man har faktisk kontroll över egendomen i fråga. Ett klassiskt exempel är att en bil som står parkerad ute på gatan anses besittas av den person som har bilnycklarna. Med besittning kommer även en förmåga att utestänga andra från tillträde. Jag kan inte ge dig ett säkert svar, men jag gör tolkningen att man i samband med tillträde av en fastighet även får omedelbar besittning över den. Vad gäller just tillträdesbeslut vid lantmäteriförrättningar är tillträdesdatumet alltså den tidpunkt då den förre ägaren ska avträda egendomen och låta den nye ägaren ta den i sin besittning.

Kontakta Lantmäteriet

Själv är jag osäker på om det i det här sammanhanget egentligen finns anledning att skilja på begreppen tillträde och besittning. Jag får uppfattningen att det är underförstått att den som tillträder en fastighet även tar den i besittning. Om du vill vara säker råder jag dig dock att kontakta Lantmäteriet och fråga om vad deras tillträdesbeslut faktiskt innebär.

Jag hoppas att jag har lyckats ge dig någon form av klarhet kring din frågeställning. Om du har en annan fråga är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.   

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden