Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Uppsägningstid för inneboende

    Hej!
    Jag hyr ett rum av en person. Vi delar på kök och badrum. Det är en hyreslägenhet, alltså personen äger inte den utan hyr den.
    Jag hyr rummet på obestämt tid, dvs tillsvidare
    I vår skriftiga kontrakt " Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffa närmast efter 3 månader från uppsägning. Jag hyr från 1/9/2018 tillsvidare. Jag sa upp rummet 15/10 /2018.
    Frågan är:
    1. Vad innebär 3 månaders uppsägningstid? Gäller det 3 månader uppsägningtid för hyresvärden ? Gäller det 3 månader uppsägtningstid för mig som är hyresgäst?
    2. Hyresvärden vill att jag ska även betala för dec, och jan månaderna. Är det rätt enligt lag?
    Jag har bott kvar under nov månad och betalat nov, hyran

    MVH
    Inneboende

    Rådgivarens svar

    2018-12-13

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Den rättsliga regleringen för hyresförhållandet när du är inneboende i en hyresrätt, hittar du i Hyreslagen (12 kap JB). Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på dina frågor.

    Ett hyresavtal som löper för obestämd tid kräver, precis som du nämner, uppsägning för att upphöra att gälla. Lagen anger att hyresavtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med en uppsägningstid om tre månader, om inte parterna avtalat om annat. Lagen stämmer alltså överens med ert avtal.

    Hade ni däremot avtalat om kortare tid, hade du som hyresgäst ändå haft rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta beror på att hyreslagen är utformad som så att den är tvingande till hyresgästens fördel. Parterna kan alltså inte avtala om mindre förmånliga regler för hyresgästen än vad som står i hyreslagen. Hade lagen varit förmånligare än avtalet, hade du alltså kunnat använda dig av lagens bestämmelser och tvärtom.

    I lagen anges också, precis som i ert avtal, att avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Man räknar alltså hela kalendermånader. Det ska ha gått tre månadsskiften från uppsägningen. Du sade upp ert avtal att upphöra att gälla i mitten på oktober, vilket betyder att oktober inte räknas som uppsägningsmånad. Istället blir november, december och januari uppsägningsmånaderna och hyresavtalet gäller till och med den sista januari.

    Sammanfattning
    Som svar på dina frågor;

    1. 3 månaders uppsägningstid innebär att tre kalendermånader ska ha gått från uppsägningen. Eftersom ert avtal ser ut som det gör, gäller det för både hyresgäst och hyresvärd.
    2. Det stämmer att du ska betala hyra under uppsägningstiden. Om du inte betalar din hyra i förskott, bör januarihyran bli den sista du ska betala.


    Kom ihåg att det är fritt att avtala om att annat ska gälla, till exempel att komma överens om att du kan flytta tidigare och inte betala hyran för de sista månaderna. Kommer ni dock inte överens om något sådant, är det lagen och ert avtal som ska gälla.

    Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor och att situationen löser sig! När det kommer till tvister i hyresförhållanden kan Hyresnämnden hjälpa till, både med att medla och att fatta beslut. På Hyresnämndens hemsida finns också bra information där denna situation förklaras ytterligare. Vill du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk. Lycka till!
     

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden