Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägningstid för inneboende i villa vid hyresavtal på bestämd tid

Hej, min fråga gäller ett avtal om inneboende i en villa. Det är ett rum i en källare, där det finns tre rum som hyrs ut till tre olika personer. I avtalet står det att hyresperioden är 2019-08-01 till 2019-12-31. Det står att om inte avtalet sägs upp före 2019-11-01 förlängs det till 2020-06-30. Det står inget om uppsägningstid. Betyder det att man inte kan säga upp avtalet utan måste betala till 2020-06-30?

Rådgivarens svar

2019-11-20

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Säga upp hyresavtal som inneboende
Att vara inneboende i en villa är ett hyresförhållande som inte regleras i hyreslagen, utan det regleras genom bestämmelserna i privatuthyrningslagen (se 1 §). Där anges att ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp i förtid (se 3 §). Enligt lagen krävs det alltså ingen uppsägning av ett avtal på bestämd tid, det går dock att avtala om att det ändå ska krävas en uppsägning trots att avtalet är tidsbestämt. Uppsägningstiden för hyresgästen är då en månad och hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader (se 3 § st. 2). Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan och alltså inte bindande för hyresgästen (se 2 §).

Sammanfattning och rådgivning
Enligt privatuthyrningslagen har du alltså rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Detta gäller oavsett vad ni avtalat. Du nämner att avtalet inte anger någon uppsägningstid med det går att läsa in en avtalad uppsägningstid på två månader då det står att avtalet ska sägas upp senast den 1 november för att upphöra den 31 december. Det avtalsvillkoret gäller alltså inte då det är till din nackdel och lagens bestämmelser om uppsägningstid går då före. Om du säger upp avtalet innan den 1 december kommer det alltså inte förlängas och du behöver då inte bo kvar där eller betala hyra efter den 31 december.

Jag skulle råda dig att upplysa din hyresvärd om bestämmelserna i privatuthyrningslagen och din rätt till en månads uppsägningstid. Om du vill säga upp avtalet och hyresvärden inte går med på det kan du vända dig till Hyresnämnden, de hjälper till att medla mellan hyresvärd och hyresgäst vid tvister i hyressituationer. Du kan eventuellt också få hjälp av Hyresgästföreningen. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan du även kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden