Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Uppsägningstid för hyresgäst vid uthyrning av egen bostad?

    Hej! Min dotter hyrde ut sin villa till en privatperson. De kom överens om en uppsägningstid på två månader, vilket skrevs in i kontraktet. Hyresgästen sa upp kontraktet och hävdade att han enligt hyreslagen endast hade en månads uppsägning och inte behövde stanna de två månaderna som stod i kontraktet. Stämmer detta? Hade han rätt att flytta utan att betala hyra för den andra månaden?

    Rådgivarens svar

    2020-04-06

    Hej! Stort för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

    Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

    När en privatperson hyr ut en bostad som denne äger för annat än fritidsändamål regleras detta av lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr personen ut fler än en bostad tillämpas lagen endast på det första hyresförhållandet. Enligt 3 § 2 st. får hyresgästen säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Vill hyresvärden säga upp avtalet får denne säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel, det innebär att avtalsvillkor som är till nackdel till hyresgästen är ogiltiga (2 § lagen om uthyrning av egen bostad). 

    Din situation

    Enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller en månads uppsägningstid för hyresgästen. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel gäller detta även om längre uppsägningstid skulle ha avtalats mellan parterna. Hyresgästen hade således rätt att i detta fall säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. För hjälp med hyresrättsliga frågor kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden