Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägningstid för hyresgäst vid uthyrning av egen bostad?

Hej! Min dotter hyrde ut sin villa till en privatperson. De kom överens om en uppsägningstid på två månader, vilket skrevs in i kontraktet. Hyresgästen sa upp kontraktet och hävdade att han enligt hyreslagen endast hade en månads uppsägning och inte behövde stanna de två månaderna som stod i kontraktet. Stämmer detta? Hade han rätt att flytta utan att betala hyra för den andra månaden?

Rådgivarens svar

2020-04-06

Hej! Stort för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

När en privatperson hyr ut en bostad som denne äger för annat än fritidsändamål regleras detta av lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr personen ut fler än en bostad tillämpas lagen endast på det första hyresförhållandet. Enligt 3 § 2 st. får hyresgästen säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Vill hyresvärden säga upp avtalet får denne säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel, det innebär att avtalsvillkor som är till nackdel till hyresgästen är ogiltiga (2 § lagen om uthyrning av egen bostad). 

Din situation

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller en månads uppsägningstid för hyresgästen. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel gäller detta även om längre uppsägningstid skulle ha avtalats mellan parterna. Hyresgästen hade således rätt att i detta fall säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. För hjälp med hyresrättsliga frågor kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden