Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av tidsbestämt hyresavtal

Hej,

Jag bor för närvarande i andrahand i en bostadsrättslägenhet. Vi har upprättat ett kontrakt som ska gälla till och med 190228, vid kontraktsskrivningen 180817 nämnde uthyraren att det fanns goda chanser att förlänga kontraktet på lägenheten då han pratat om detta med ordföranden i föreningen. Då jag inte uttryckt något intresse för detta samt fått en egen lägenhet har jag endast meddelat honom att jag kommer flytta ut vid kontrakttidens slut. Han menar då att jag har 3 månaders uppsägningstid enligt kontraktet även fast det löpt ut, min uppfattning av situationen är att han eventuellt får problem att hitta en ny hyresgäst och vill därav trycka på detta. Hur fungera ett kontrakt som är tidsbegränsat? Den avtalde 3 månders uppsägningstiden var överrenskommen om jag under kontrakttiden ville avbryta kontraktet bör jag räkna med det. Nu löper kontrakttiden ut, kan detta fortfarande gälla? Vad gäller vid privat upprättade kontrakt med ett slutdatum?

Under den tidsbestämda kontrakttiden står även: "Hyresavtal upphör vid månadsskifte som infaller närmast tre månader från uppsägningen.
Om hyresgästen säger upp avtalet upphör det att gälla vid det månadsskifte som infaller närmast tre månader från uppsägningen. Hyresgästen ska betala hyra under uppsägningen"
Min tolkning av detta är att detta gäller vid uppsägning och inte då avtal löper ut?

Tacksam för svar!
 

Rådgivarens svar

2019-02-10

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

När man hyr en bostadsrättslägenhet är det Privatuthyrningslagen som är tillämplig på situationen. Du nämner  att du hyr bostadsrättslägenheten i andra hand och jag tolkar jag det som att du är förstahandshyresgäst till ägaren av lägenheten och inte hyr den från en person som i sin tur hyr bostadsrätten. Om detta är felaktigt får du väldigt gärna återkomma eller lämna en kommentar, så rättar vi till det. Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på din fråga.

Avtal på bestämd tid
Lagen anger att ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Det krävs alltså ingen uppsägning av ett avtal på bestämd tid enligt vad som anges i lagen. Det går att avtala om att det ändå ska krävas en uppsägning trots att avtalet är tidsbestämt och då gäller detta, men utifrån den beskrivning du gett tolkar jag situationen på samma sätt som du - att uppsägningstiderna enbart gäller i en situation då någon av er vill säga upp avtalet i förtid. Detta är vanligast och utgångspunkten enligt lag, så vill man avtala annorlunda får man nog uttrycka det tydligt. 

Hyresgästens uppsägningstid
Om det ändå skulle finnas en bestämmelse i ert avtal som säger att en uppsägning krävs för att det tidsbestämda avtalet ska upphöra, ska du som hyresgäst ändå inte behöva iaktta tre månaders uppsägningstid. Enligt samma lag föreskrivs nämligen också att en hyresgäst får säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Minst tre månaders uppsägningstid gäller för en hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal, men alltså inte för hyresgästen. Detta beror på att lagen ska tolkas till hyresgästens förmån. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan, vilket innebär att sämre villkor för dig än vad lagen anger gäller inte. Du har alltid rätt till en månads uppsägningstid istället för tre månader. Er uppsägningstid om tre månader gäller alltså bara för om hyresvärden skulle säga upp avtalet, annars har du rätt att flytta efter en månads uppsägningstid.

Jag hoppas att detta gav dig svar på vad som gäller för uppsägning av tidsbestämda avtal! Jag skulle råda dig att prata med din hyresvärd och hänvisa till privatuthyrningslagen (se länken ovan) för att reda ut vad som gäller rättsligt. Be hyresvärden visa var det framgår att uppsägning från din sida krävs. Vid tvister i hyressituationer kan Hyresnämnden hjälpa till med att medla mellan hyresgäst och hyresvärd. Vill du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk. Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 
Lovisa 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden