Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av tidsbestämda hyresavtal

Hej jag har hyrt ut mina lägenhet en kortare period. Vi kom överens om 6 månader med en månads uppsägningstid. Det är en mamma som står på kontraktet oss emellan men hennes styvson är den som bor i min lägenhet. Jag bad om att få tillbaka lägenheten och gav dom en månad att hitta något annat. Nu vägrar om flytta ut och påstår att dom ska bo kvar i min lägenhet i 6 månader. Vad har jag rätt att göra? Kan jag ringa polisen och be dom att köra bort dom? 

Rådgivarens svar

2018-11-12

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!  Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på din fråga.

Som jag förstår det är det en lägenhet och inte ett hus som du hyr ut. Det finns olika lagar som kan gälla för dig, beroende på om frågan rör en hyresrätt, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet. Är det en hyresrätt som du hyr ut i andra hand, återfinns den rättsliga regleringen i Hyreslagen (12 kap JB). Om uthyrningen görs utanför en näringsverksamhet för annat än fritidsändamål och det rör en bostadsrätt eller ägarlägenhet, tillämpas reglerna i privatuthyrningslagen. Eftersom jag inte vet vad för typ av lägenhet frågan rör, kommer jag att besvara frågan utifrån båda lagarna.

Hyresavtal kan löpa på bestämd eller obestämd tid. Avtal på obestämd tid löper tillsvidare, utan bestämd slutdag medan ett avtal som löper på bestämd tid har en angiven slutdag. Du nämner att ert avtal skulle löpa i sex månader med en månads uppsägningstid, vilket jag tolkar som att det är ett avtal som löper på bestämd tid.

Hyreslagen (tillämplig på andrahandsuthyrning av hyresrätt)
Ett avtal som löper på bestämd tid ska upphöra att gälla vid hyrestidens slut om det inte sagts upp. Utgångspunkten vid avtal som löper på bestämd tid är att dessa normalt inte kan sägas upp i förtid. Däremot kan en part ändå ha rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid i vissa specifika situationer - till exempel då en hyresrätt förverkats, om lägenheten är i bristfälligt skick eller avtalsbrott från hyresgästens sida. Hyresgäster till bostadslägenheter har också alltid en rätt att säga upp ett avtal att upphöra med tre månaders uppsägningstid. Som hyresvärd har du inte denna rätt utan kan enbart säga upp avtalet om någon av de specifika situationerna inträffat. Detta beror på att lagen utgör ett skydd för hyresgästen och är tvingande till hyresgästens förmån.

Privatuthyrningslagen (tillämplig på uthyrning av t.ex. bostadsrätt)
Om ett avtal ingåtts för bestämd tid, så som ert avtal gjort, kan det till skillnad från vad som gäller enligt hyreslagen sägas upp av dig i förtid utan att specifik anledning. Som hyresvärd får du, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningstiden, om ni inte avtalet om längre uppsägningstid. Du kan i så fall säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, men er uppsägningstid som enligt avtalet skulle vara en månad är inte bindande för hyresgästen. Detta beror på att lagen utgör ett minimiskydd för hyresgästen och de delar av ett avtal som är till nackdel för hyresgästen inte gäller för hyresgästen. När privatuthyrningslagen gäller, har hyresgästen aldrig något besittningsskydd och är skyldig att flytta den dag som anges i uppsägningen.

Sammanfattning
Som du märker beror din rätt att avsluta hyresförhållandet på vilken lag som är tillämplig på er situation. Om det är en hyresrätt som hyrs ut i andra hand, kan det alltså vara så att din hyresgäst har rätt i att hävda att de har rätt att bo kvar de sex månader som ni avtalat om. Om frågan däremot rör en bostadsrätt skulle du ha rätt att säga upp din hyresgäst med tre månaders uppsägningstid, vilket de måste respektera. Jag ställer mig osäker till om polisen skulle hjälpa dig med att föra bort dem, utan jag rekommenderar dig i så fall att vända dig till Kronofogden och begära en handräckning. Då kan du få hjälp med avhysning av hyresgästerna.

Jag hoppas att detta svar gett dig svar på din fråga. När det kommer till tvister i hyresförhållanden kan Hyresnämnden hjälpa till med att medla och fatta beslut. På Hyresnämndens hemsida finns också bra information där denna situation förklaras ytterligare. Vill du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk. Jag önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar, 
Lovisa Törngren 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden