Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av stökig hyresgäst

Hej Har en hyresgäst som har sopor,skräp,hund skit i hela huset och utanför huset likadant.Har även haft sönder viss inredning och gjort saker i huset utan att fråga hyresvärden. Har även stängt av all strömm i huset och är inte där.Går inte att få tag på ,svarar ej i mobil eller sms.Har skrivit på sms att han är uppsagd .Det är väl kontraktsbrott när han misssköter huset så mycket. Tvivlar på att han städar efter sej.Kan jag ta dit en städfirma och skicka räkning till han?

Rådgivarens svar

2018-08-24

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Regler kring uppsägningar av hyresgäster finner du i jordabalkens 12:e kapitel.

Besittningsskydd
En bostadshyresgäst har normalt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen har rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta (12 kap. 45 § jordabalken).

Besittningsskyddet gäller dock inte om hyresrätten förverkas (12 kap. 42 § jordabalken). Så är till exempel fallet om hyresgästen inte betalar hyran (punkt 1) eller om lägenheten vanvårdas och om rättelse inte vidtas efter tillsägelse och efter att hyresvärden har varit i kontakt med socialnämnden (punkt 6). Hyresvärden har då rätt att säga upp hyresrätten med omedelbar verkan.

Särskilt allvarliga störningar
Om det är fråga om särskilt allvarliga störningar enligt punkt 6 kan hyresrätten komma att förverkas direkt. Det behövs då ingen tidigare tillsägelse och uppsägning får ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden.

Det kan till exempel vara fråga om särskilt allvarliga störningar om det kan förutses att en begäran om rättelse inte kommer att leda till rättelse och det rör sig om störningar som kan betecknas som outhärdliga för de närboende. Det kan vara fråga om problem som har sin grund i kvalificerat drogmissbruk, psykisk sjukdom eller liknande problem.

Uppsägningens form
Uppsägningen ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid uppsägningstillfället. Uppsägningen ska innehålla uppgifter om vem uppsägningen är riktad till (hyresvärden), vilken lägenhet som sägs upp (lägenhetsnummer och adress), och vem som gör uppsägningen (det vill säga hyresgästen som står på kontraktet). Även orsaken till uppsägningen bör anges (12 kap. 8 § jordabalken).

Vidare ska uppsägningen delges hyresgästen. Det innebär att hyresvärden måste kunna styrka att hyresgästen faktiskt har tagit del av uppsägningen. Delgivning görs exempelvis genom rekommenderat brev eller personligt överlämnande. Delgivning anses alltid ha gjorts om hyresvärden lämnar in en ansökan om att hyresgästen ska avhysas av Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (12 kap. 8 § jordabalken).

Skadestånd
Om en hyresrätt sägs upp på grund av förverkande, har hyresvärden rätt till skadestånd (sista stycket i 12 kap. 42 § jordabalken). Detta skadestånd kan till exempel avse kostnader för förlorade hyresintäkter under tiden hyresgästen försummat att betala hyran eller de kostnader som hyresvärden har tvingats ådra sig i samband med uppsägningen.

Hyresgästen har en skyldighet att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är även skyldig att ersätta all skada som denne orsakar genom dennes vållande, vårdslöshet eller försummelse. Ansvaret omfattar även skador som familjemedlemmar och gäster orsakar genom deras vårdslöshet (12 kap. 24 § jordabalken).

I ditt fall
Utan att veta om samtliga omständigheter i ditt fall så låter det som att din hyresgäst har vanvårdat lägenheten i sådan mån att hyresrätten har förverkats. Jag skulle därför råda dig att underrätta socialnämnden om uppsägningen samt ansöka hos avhysning hos Kronofogdemyndigheten. Mer information om därom och ansökningsblanketter finner du HÄR.

Kostnaderna för att avhysa hyresgästen kan du kräva av denne i enlighet med 12 kap. 42 § jordabalken. Avseende skadorna i lägenheten bör du kunna åtgärda dessa för att sedan skicka ett betalningskrav till hyresgästen i enlighet med 12 kap. 24 § jordabalken.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar. Om du vill säkerställa att att uppsägningen går till på rätt sätt så är du varmt välkommen att boka tid hos någon Familjens jurists erfarna jurister.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden